Paradigma - Argo-14

Welkom op dearbodienst.nl

Aan de slag met verzuim 

Wij zijn ervan overtuigd dat verzuim vaker voorkomt in organisaties waar de organisatiecultuur, persoonlijk leiderschap en een menselijk aanpak niet de norm is. De aanpak van verzuim zien wij dan ook als een kans voor uw organisatiemanagement. Een kans voor het management om grip te krijgen op het verzuim, de productiviteit én het werkgeluk van uw medewerkers.  

Is uw organisatie toe aan verandering?

Wij helpen organisaties om verzuimmanagement te zien als ‘beïnvloeding van houding en gedrag’, in plaats van ‘beter maken’. We geloven namelijk dat werken gezond is en bijdraagt aan het herstel en de vitaliteit van de medewerker. Wij helpen u graag om uw blik op leiderschap, goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en verzuimmanagement te veranderen en verbreden. 

De Arbodienst biedt naast verzuimbegeleiding verschillende diensten aan op het gebied van verzuim, met als doel het verzuimpercentage in uw organisatie structureel te verlagen en het verzuimmanagement in uw organisatie te versterken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verzuimbegeleiding en arbodienstverlening van De Arbodienst? 

Verzuimbegeleiding en arbodienstverlening 

Verzuimbegeleiding en arbodienstverlening voor MKB

Verzuim

Argo Advies t2-44

Verzuimbegeleiding en arbodienstverlening

Krijg grip op verzuim! 

Argo Advies t2-3

Psychische interventies

Herkent u de signalen van psychische klachten?

Paradigma - Argo-5

Ziektewet en WGA-begeleiding

Schadelastbeheersing 

Argo Advies t2-65

Spoor 2 re-integratie

Ander werk bij een andere werkgever

Argo Advies t2-30-1

Arbeidsdeskundig onderzoek

Zodat de medewerker weer  optimaal kan functioneren