Paradigma - Argo-14

Welkom op dearbodienst.nl

Grip op (arbeids)verzuim

Is verzuim een veelvoorkomend probleem in uw organisatie? Dan kunnen de kosten aardig oplopen. Dit wordt door werkgevers wel eens onderschat. Het tijdig signaleren is dan ook van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat er meer zit achter een verzuimmelding. Verzuim is vaak niet-medisch gerelateerd, daarom spreken wij niet van ziekteverzuim maar van arbeidsverzuim. (Arbeids)verzuim komt veelvuldig voor in organisaties waar organisatiecultuur, persoonlijk leiderschap én een menselijke aanpak niet de norm is. Wij zien verzuim niet als probleem, maar een kans voor uw organisatiemanagement! 

De Arbodienst denkt met u mee

Wij helpen organisaties om verzuimmanagement te zien als ‘beïnvloeding van houding en gedrag’, in plaats van ‘beter maken’. Wij geloven namelijk dat werken gezond is én bijdraagt aan het herstel en de vitaliteit van medewerkers. Door met u mee te kijken, helpen we om uw blik op goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en verzuimmanagement te verbreden. Naast verzuimbegeleiding bieden wij verschillende diensten, met als doel het verzuimpercentage in uw organisatie structureel verlagen en het verzuimmanagement in uw organisatie te versterken.
 

Verzuimbegeleiding en arbodienstverlening 

Verzuimbegeleiding en arbodienstverlening voor MKB

Verzuim

Argo Advies t2-44

Verzuimbegeleiding en arbodienstverlening

Krijg grip op verzuim

Argo Advies t2-32

Verzuimbegeleiding voor MKB

Nu nog betere ondersteuning voor MKB

Paradigma - Argo-5

Ziektewet en WGA-begeleiding

Passende oplossing voor werkgever en medewerker

Argo Advies t2-65

Spoor 2 re-integratie

Spoor 2: ander werk bij een andere werkgever

Argo Advies t2-30-1

Arbeidsdeskundig onderzoek

De meest effectieve route naar duurzaam herstel