Paradigma - Argo-179

Welkom op dearbodienst.nl

Wat is een goede volgende stap in mijn loopbaan?

Veel medewerkers stellen zich deze belangrijke vraag. De consultants van onze zusterorganisatie Optios helpen bij het vinden van een passend antwoord. Dat doen we in een kort en intensief traject dat niet alleen duidelijkheid, maar ook inspiratie en concrete handvatten biedt. In nauw overleg met de werkgever.

De consultant van Optios voert gesprekken met de medewerker, doet oefeningen en neemt een test af. Zo ontstaat een persoonlijk ontwikkeladvies dat de man en vrouw in kwestie echt verder helpt. Zodat hij of zij met energie en een heldere focus de volgende loopbaanfase ingaat. Niet alleen voor medewerker is een ontwikkeladvies een geweldig instrument om de eigen loopbaan verder vorm te geven, de werkgever is in staat zijn personeelsplanning te optimaliseren doordat het advies laat zien hoe het is gesteld met de duurzame inzetbaarheid, de competenties en ambities van de medewerker.   

Meer lezen over deze dienst?

Meer informatie over ontwikkeladvies kunt u op de site van Optios vinden.

Wilt u meer informatie?

Optios

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Optios. Binnen paraDIGMA groep is Optios expert op het gebied van spoor 2 en 3-begeleiding en ontwikkeltrajecten

Meer informatie leest u op de website van Optios.