Paradigma - Argo-197

Welkom op dearbodienst.nl

Over u, als werknemer

Als het gaat om uw gezondheid, bent u de grootste expert.

De Arbodienst is een arbodienstverlener die voor u als medewerker veel kan betekenen!

Maak kennis met De Arbodienst 

Preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid; daar krijgen wij energie van. Voorkomen van verzuim is immers beter dan genezen, toch?! Daarom ondersteunen wij u en uw werkgever in de dagelijks verzuimbegeleiding. We helpen uw organisatie bij het voorkomen van verzuim en adviseren de organisatie in onderwerpen als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Samen met uw werkgever staan wij u bij als u uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte. Op een respectvolle en mensgerichte manier werken we toe naar re-integratie op de werkvloer. We geloven namelijk dat werken gezond is en bijdraagt aan uw herstel en vitaliteit. Samen met u maken we daar werk van!

Uw inzetbaarheidsteam 


De Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG)

De Adviseur Arbeid en Gezondheid is naast uw leidinggevende uw vaste aanspreekpunt als u in het verzuim terecht komt. Hij of zij zorgt ervoor dat u zich met name bezig kunt houden met uw herstel en dat alles op de achtergrond goed en netjes is geregeld en verloopt. De AAG is te allen tijde op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en kijkt objectief samen met u en uw leidinggevende naar de mogelijkheden die u nog wel heeft binnen arbeidsverzuim, zodat u op een prettige wijze betrokken kunt blijven bij uw werk. 

De AAG is de brug tussen u en uw werkgever. Zo kunnen zaken die voor u misschien lastig zijn om aan te kaarten of te verwoorden op een prettige en veilige manier bespreekbaar worden gemaakt. In sommige gevallen spelen er zaken die u misschien eerst wilt bespreken met een onafhankelijk persoon buiten de organisatie; dit kan in vertrouwen met de adviseur die aan uw organisatie is gekoppeld. 

Onze medisch professionals

Ons team van (medisch) specialisten bestaat uit de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB), de Arboverpleegkundige en de (Bedrijfs)arts.

De POB werkt onder verantwoording van de bedrijfsarts en zorgt voor een optimaal verloop van de verzuimbegeleiding. De POB’er werkt vanuit onze eigen locatie en kan telefonisch contact met u opnemen als u in het verzuim terecht komt. Zodra een fysiek spreekuur gewenst is, vindt deze plaats met de Arboverpleegkundige of de (Bedrijfs)arts.

Andere professionals 

De Arbodienst maakt deel uit van paraDIGMA groep, waardoor wij vele expertises in huis hebben. Hierdoor kan uw adviseur direct schakelen met andere professionals, bijvoorbeeld ten behoeve van uw re-integratietraject of om arbeidsverzuim te voorkomen. Denk hierbij aan psychologen, re-integratiespecialisten, vitaliteitscoaches  en arbeidsdeskundigen. 

Aandacht voor u

Als het gaat om arbeidsverzuim staat u als medewerker centraal. Wij hebben oprechte interesse in u en we willen uw situatie begrijpen. Daarnaast vergeten we niet dat ieder mens uniek is, en zo ook de situatie waarin u zich bevindt. Daarom vinden wij persoonlijke benadering en aandacht voor het individu het allerbelangrijkste.  

Preventie

Ook preventief kunnen wij veel voor u betekenen. Arbeidsverzuim is in sommige gevallen te voorkomen. U als medewerker kunt hier een grote bijdrage aan leveren. Door goed contact te houden met uw werkgever en actief aan te geven wat u nodig heeft om gezond en vitaal te blijven, kunt u zelf een hoop voorkomen. Want als het gaat om uw gezondheid, bent u tenslotte de grootste expert. 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Neem gerust contact op met uw Adviseur Arbeid en Gezondheid of met onze servicedesk via 088-031 3200.