Argo Advies t2-47

Welkom op dearbodienst.nl

Arbeidsprestatie & loonwaarde

De loonwaarde bepaalt de economische waarde, uitgedrukt in euro’s, van arbeid van een medewerker. Een loonwaarde wordt gebaseerd op de inzetbaarheid, het tempo, de kwaliteit en de mogelijke bijkomende kosten van een medewerker. Het verschilt per functie welke prestatie en inzetbaarheid er wordt verwacht. Maar wat nu als uw medewerker niet (meer) voldoet aan deze verwachting, ten opzichte van "de gezonde gelijke" in dezelfde functie? Door bijvoorbeeld ziekte of opgelopen letsel. Is het dan mogelijk om de loonwaarde opnieuw vast te stellen? Of is het mogelijk om het loon op de geleverde prestaties aan te passen?

Puls voert uw loonwaarde advies uit

Het antwoord is: JA. Een loonwaarde kan opnieuw vastgesteld worden. Echter, wel rekening houdend met dat uw medewerker minimaal drie maanden in zijn of haar functie heeft gezeten. Een loonwaarde advies voor een medewerker zonder arbeid op voorhand is niet mogelijk. Onze zusterorganisatie Inverzo voorziet u graag van een passend loonwaarde advies voor uw medewerker en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke kwaliteiten en beperkingen van de medewerker hebben invloed op zijn of haar  arbeidsprestatie?
  • Welke hoofdtaken voert uw medewerker uit en in welke omvang?
  • Hoe functioneert uw medewerker op de aspecten tempo, kwaliteit en inzetbaarheid?
  • Is er een normfunctie?
  • Wat zijn de eisen in de normfunctie op de aspecten tempo, kwaliteit en inzetbaarheid?
  • Wat is de arbeidsprestatie en welk loon is hierbij passend?

Het loonwaarde advies komt tot stand door een gesprek met u als werkgever; een gesprek met uw medewerker en een uitgebreid bezoek van een arbeidsdeskundige op de werkplek.

Mijn organisatie heeft geen ‘gezonde’ gelijke

Een onderzoek wordt uitgevoerd ten opzichte van ‘de gezonde gelijke’ in dezelfde functie, gedurende 8 uur per dag. Maar wat nu als er niet gemeten kan worden met een ‘gezonde gelijke’? Dit kan voorkomen in bijvoorbeeld het MKB. Vaak wordt er dan gekeken naar de taken van één of meerdere (vergelijkbare) functies uit de bedrijfstak.

Wilt u meer informatie?

Puls

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Puls. Binnen paraDIGMA groep is Puls expert op het gebied arbeidsdeskundige onderzoeken, re-integratie en mobiliteit .

Meer informatie leest u op de website van Puls