Argo Advies t2-47

Welkom op dearbodienst.nl

Arbeidsprestatie & loonwaarde

Binnen elke functie wordt er een bepaalde prestatie verwacht. Wat nu als een medewerker niet meer voldoet aan deze verwachting, kijkend naar zijn "gezonde gelijke"? Is het dan mogelijk om de loonwaarde vast te stellen? Of is het mogelijk om het loon op de geleverde prestatie aan te passen?

Het antwoord is 'ja'. Onze zusterorganisatie Inverzo voorziet u graag van een passend loonwaarde advies, waarin Inverzo antwoord geeft op de volgende vragen: 

  • Welke kwaliteiten en beperkingen van de werknemer hebben invloed op zijn arbeidsprestatie?
  • Welke hoofdtaken voert de werknemer uit en in welke omvang?
  • Hoe functioneert de werknemer op de aspecten tempo, kwaliteit en inzetbaarheid?
  • Is er een normfunctie?
  • Wat zijn de eisen in de normfunctie op de aspecten tempo, kwaliteit en inzetbaarheid? 
  • Wat is de arbeidsprestatie en welk loon is hierbij passend? 

Het loonwaarde advies komt tot stand door een gesprek met de werkgever; een gesprek met de medewerker en een uitgebreid bezoek van de arbeidsdeskundige op de werkplek. 

Wilt u meer informatie?

Inverzo

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Inverzo. Binnen paraDIGMA groep is Inverzo expert op het gebied van (preventieve) arbeidsdeskundige onderzoeken, loonwaarde advies en sociaal medisch advies.

Meer informatie leest u op de website van Inverzo