Argo Advies t2-50

Welkom op dearbodienst.nl

Wij denken graag met u mee

Als werkgever wilt u gewoon dat zaken als financiële risico’s en verzuimbegeleiding goed geregeld zijn. De belangen van een medewerker en van u als werkgever kunnen daarin uiteenlopen. Het is dan prettig als een onafhankelijke partij hen beiden bijstaat; denk aan outplacementtrajecten, begeleiding naar een andere werkgever of loonwaardebepalingen.

De Arbodienst is úw partner op het snijpunt van zakelijke en menselijke belangen. Wij kijken met het oog op de toekomst naar een passende, mensgerichte en duurzame oplossing, voor zowel de werkgever als voor de medewerker.

Goed geregeld

Paradigma - Argo-241

Dienstverlening Eigenrisicodrager

Dragen van financiële risico's

Argo Advies t2-54

Overname dienstverband

Begeleiding naar een andere werkgever

Paradigma - Argo-247

Outplacement

Als er geen zicht meer is op een gezamenlijke toekomst

Paradigma - Argo-159

Advies voor het Sociaal Domein

Werk vinden, ondanks een arbeidsbeperking