Paradigma - Argo-241

Welkom op dearbodienst.nl

Dragen van financiële risico's

Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en/of Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)? Dan betekent dit, dat u als werkgever meer mogelijkheden krijgt om duurzaam regie te voeren op de eigen arbeidsongeschiktheidsrisico’s en –lasten.

Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet en/of WGA, dan heeft u de verantwoordelijkheid om (oud-)medewerkers te begeleiden, totdat ze weer mogelijkheden voor de arbeidsmarkt hebben of, indien dit niet realiseerbaar is, ze instromen in de WGA. In dit laatste geval vallen ze binnen uw WGA-risico. Naast de begeleiding, bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van hun Ziektewet-uitkering. Als u eigenrisicodrager bent, betaalt u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies. U kiest ervoor om grip te houden op het verzuim en invloed uit te oefenen op het re-integratiebeleid van uw (oud-)medewerkers.

Als eigenrisicodrager wordt u als werkgever 12 jaar lang financieel verantwoordelijk gesteld voor uw verzuimend personeel: de eerste twee jaar door de Wet Verbetering Poortwachter en/of de premie Werkhervattingskas Ziektewet. De 10 jaar daarop wordt u extra belast bij instroom door de premie WGA-vast en WGA-flex.

Als u geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, dan laat u deze taak over aan het UWV en betaalt u dit via gedifferentieerde premies.

Kiest u voor wel of geen eigenrisicodragerschap? 

U leest het goed! Wanneer u eigenrisicodrager bent, betekent dit dat u het risico loopt om 10 jaar lang te betalen voor een medewerker die misschien maar een paar maanden bij u heeft gewerkt.  Het is daarom aan u de taak om u goed te laten informeren welke keuze het beste bij de financiële situatie van uw organisatie past en vervolgens hoe u de schadelast, die de verzuimende (oud-)medewerker veroorzaakt, zoveel mogelijk kunt beperken. Dit is geen gemakkelijke overweging én het vereist specifieke kennis en vaardigheden om sociale wet- en regelgeving toe te kunnen passen. Onze partner Resolu kan u een handje helpen door u optimaal te ondersteunen in dit gehele proces en de begeleiding van uw (oud-)medewerkers te verzorgen.

Wilt u meer informatie?

Resolu

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Resolu. Binnen paraDIGMA groep is Resolu expert op het gebied van Ziektewet- en WGA dossiers en eigenrisicodragerschap.

Meer informatie leest u op de website van Resolu