Paradigma - Argo-190

Welkom op dearbodienst.nl

Soms moet u ook even binnen de lijntjes kleuren...

Weet u hoe de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek zijn geborgd in uw organisatie? Inventariseer regelmatig de risico's op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de medewerkers door middel van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Wij hebben een eigenzinnige kijk op het gebied van risico's en veiligheid in organisaties: 

  • Veilige organisaties ontstaan door de risico’s van arbeidsomstandigheden te verkleinen. Een goede RI&E draagt bij aan een gezonde organisatie en aan het voorkomen van gezondheidsrisico’s. 
  • De werkgever en de leidinggevende een centrale rol spelen in het stimuleren van het veiligheidsgedrag van medewerkers.
  • De RI&E het fundament is van uw arbobeleid.
  • Een goede opvolging vanuit de RI&E uw organisatie veiliger en daarmee gezonder maakt.

De Arbodienst kan u ondersteunen in het uitvoeren of toetsen van RI&E. Als de RI&E is afgerond, kunnen wij u begeleiden bij het opstelllen en uitvoeren van het plan van aanpak.

Bij de start van de RI&E benoemen we een zogeheten kerndeskundige die de inventarisatie en evaluatie in goede banen leidt. Ook dit is één van onze experts. Ons team bestaat onder andere uit een veiligheidsdeskundige, een arbeids- en organisatieadviseur en een arbeidshygiënist. 

Het rapport is de basis voor een plan van aanpak. Daarin staat hoe we de risico’s tegen gaan en aanpakken. Dit plan bespreken we met u als werkgever.

Wij hanteren voor de uitvoering van de RI&E de algemene MKB RI&E-methode. Als het nodig is, maken we gebruik van een branchespecifieke RI&E.

De RI&E is uitgevoerd; en nu?!

Dan begint nu het echte werk! Met de uitvoering van de RI&E heeft u veel belangrijke en relevante informatie geïnventariseerd en is er een plan van aanpak opgesteld. De volgende stap is doorpakken. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Indien nodig, helpt De Arbodienst u ook graag bij de vervolgstappen.

Wilt u meer informatie?