Paradigma - Argo-190

Welkom op dearbodienst.nl

Preventief aan de slag met de RI&E

Weet u hoe de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek zijn geborgd in uw organisatie? Met een goede Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) krijgt u inzicht. Inventariseer dus (regelmatig) samen met onze Veiligheidskundige naar de risico's op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de medewerkers door middel van een RI&E.

Wij hebben een eigenzinnige kijk op het gebied van risico's en veiligheid in organisaties: 

  • De RI&E is meer dan een rapportage, het draagt bij aan een veilige en gezonde organisatie;
  • Veilige en gezonde organisaties ontstaan door de risico’s van arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk te verkleinen;
  • De werkgever is verantwoordelijk voor het instrueren en stimuleren van het veiligheidsgedrag van de medewerkers;
  • De RI&E het fundament is van uw Arbobeleid;
  • Een goede opvolging van het plan van aanpak uit de RI&E maakt uw organisatie veiliger en gezonder.

De Arbodienst kan u ondersteunen in het uitvoeren en/of toetsen van de RI&E. Als de RI&E is afgerond, kunnen wij u begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak.

Onze werkwijze is praktisch en duidelijk. Middels onze methodiek krijgt u een goed inzicht in de risico’s en welke acties gaan bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Bij de start van de RI&E zal onze veiligheidskundige uw RI&E in goede banen leiden. De veiligheidskundige bezoekt uw organisatie en zal middels de IMA-methodiek de risico’s en arbothema’s met u doornemen.

Indien nodig kan ons team van specialisten verdiepend onderzoek en advies uitvoeren, bijvoorbeeld door een gecertificeerd Hoger Veiligheidsdeskundige, een arbeids- en organisatieadviseur en een arbeidshygiënist. 

Het rapport is de basis voor een plan van aanpak. Daarin staat hoe we de risico’s tegen gaan en aanpakken. Dit plan bespreken we met u als werkgever. Als de RI&E is afgerond, helpen wij u verdere met aanvullende adviezen.

Actueel houden van de RI&E

De RI&E is een levend document; dat wil zeggen dat iedere wijziging in de wijze waarop een organisatie is georganiseerd, processen of werkplekken zijn ingericht, of een verandering in de toegepaste materialen, een wijziging van de risicoprofielen meebrengen die weerslag moet krijgen in de risico-inventarisatie. Hierbij verdient het natuurlijk de aanbeveling dat iedere wijziging voordat deze wordt doorgevoerd al op risico’s en gevaren wordt beoordeeld. Zo kan tegelijkertijd de RI&E hierop aangepast worden. Het is de primaire verantwoordelijkheid van de preventiemedewerker om de RI&E actueel te houden.

RI&E toetsen

Nadat de RI&E is opgesteld, dient deze te worden getoetst. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Een gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst de RI&E en adviseert bij het plan van aanpak. Onze gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige (kerndeskundige) kijkt of uw methode compleet is, alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven, het plan van aanpak duidelijk en compleet, de OR betrokken is en of alle vereiste normen en wetgeving juist is toegepast.

De RI&E is uitgevoerd; en nu?!

Dan begint nu het echte werk! Met de uitvoering van de RI&E heeft u veel belangrijke en relevante informatie geïnventariseerd en is er een plan van aanpak opgesteld. De volgende stap is doorpakken. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Indien nodig, helpt De Arbodienst u ook graag bij de vervolgstappen.

Wilt u meer informatie?