Paradigma - Argo-190

Welkom op dearbodienst.nl

(Preventief) aan de slag met de RI&E

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere organisatie (ZZP’s uitgezonderd) om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bevorderen en de financiële risico’s terug te dringen. U krijgt met een RI&E inzicht in de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek in uw organisatie. Wij hebben een eigenzinnige kijk op het gebied van risico’s en veiligheid in organisaties en ondersteunen in de uitvoer en/of toetsen van de RI&E én begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak.

Hoe ondersteunt De Arbodienst bij de RI&E?

De Risico Inventarisatie & Evaluatie is het fundament van uw Arbobeleid en is meer dan alleen een rapportage. Het draagt bij aan een veilige en gezonde organisatie. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het instrueren en stimuleren van het veiligheidsgedrag van uw medewerkers. Een goede opvolging en plan van aanpak vanuit de RI&E is belangrijk om risico’s tegen te gaan en tijdig arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Een veiligheidsdeskundige bezoekt voorafgaand uw organisatie en zal door de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) methodiek, de risico’s en arbothema’s met u doornemen. Dit doen wij praktisch en duidelijk waardoor u goed inzicht krijgt en weet welke acties bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Ons team van specialisten kan daarbij verdiepend onderzoek en advies uitvoeren, door bijvoorbeeld een gecertificeerd Hoger Veiligheidsdeskundige, een arbeids- en organisatieadviseur en een arbeidshygiënist. 

Toetsen van uw RI&E

Nadat de RI&E is opgesteld, moet deze getoetst worden. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Een gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst de RI&E en adviseert bij het plan van aanpak. Onze gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige (kerndeskundige) kijkt of uw methode compleet is, alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven, het plan van aanpak duidelijk en compleet, de OR betrokken is en of alle vereiste normen en wetgeving juist is toegepast.

De RI&E is uitgevoerd; en nu?!

Dan begint nu het echte werk! Met de uitvoering van de RI&E heeft u veel belangrijke en relevante informatie geïnventariseerd en is er een plan van aanpak opgesteld. De volgende stap is doorpakken. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Indien nodig, helpt De Arbodienst u ook graag bij de vervolgstappen.

Actueel houden van de RI&E

De Risico Inventarisatie & Evaluatie is een levend document; dat wil zeggen dat iedere wijziging in de wijze waarop een organisatie is georganiseerd, processen of werkplekken zijn ingericht, of een verandering in de toegepaste materialen, een wijziging van de risicoprofielen meebrengen die weerslag moet krijgen in de risico-inventarisatie. Hierbij verdient het natuurlijk de aanbeveling dat iedere wijziging voordat deze wordt doorgevoerd al op risico’s en gevaren wordt beoordeeld. Zo kan tegelijkertijd de RI&E hierop aangepast worden. Het is de primaire verantwoordelijkheid van de preventiemedewerker om de RI&E actueel te houden. 

Nieuws

Team Veiligheid, dat binnen De Arbodienst de Risico Invertarisatie & Evaluatie uitvoerd, schrijft regelmatig artikelen over de RI&E. Lees snel een van deze artikelen voor uitgebreidere informatie over deze dienst. 

Klantervaring: Internationaal producent Niacet over RI&E van De Arbodienst

De werkwijze en toepassing van de RI&E

Tijd om de RI&E uit de onderste la te halen!

Wilt u meer informatie?