Paradigma - Argo-170

Welkom op dearbodienst.nl

Het belang van een vitale organisatie

Een verzuimende medewerker kan uw organisatie geld en energie kosten. Door te investeren in een vitale organisatie kunt u (arbeids)verzuim voorkomen. Een belangrijk voordeel is dat medewerkers meer werkplezier krijgen en duurzaam inzetbaar worden. Een vitale organisatie vraagt om goed leiderschap, waarin aandacht voor de medewerker centraal staat. De manager/leidinggevende speelt hier een belangrijke rol in en wij ondersteunen daarbij. Zo herkent u tijdig signalen van toekomstig verzuim en gaat u gemakkelijk het gesprek aan met uw medewerker.

De Arbodienst biedt naast het trainen van de leidinggevende verschillende diensten aan gericht op preventie en vitaliteit op de werkvloer. Denk aan RI&E rapportages, Preventief Medisch Onderzoeken (PMO), Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoeken (PAGO) en diverse trajecten en analyses om de vitaliteit te bevorderen.

Preventie en Vitaliteit: Onze diensten  

  • Risico Inventarisatie & Evaluatie: krijg inzicht in de risico’s in uw organisatie op gebied van gezondheid en veiligheid van medewerkers.
  • PMO & PAGO: een gezondheidscheck voor uw medewerkers.
  • Werkplekonderzoek: hoe richt u een werkplek zo ergonomisch mogelijk in?
  • FITanalyse: de (on)bewuste vitaliteit van medewerkers wordt in kaart gebracht.
  • Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoeken (DIO): een preventief arbeidsdeskundig onderzoek wanneer uw medewerker nog niet is uitgevallen, maar u zijn of haar duurzame inzetbaarheid in kaart wilt brengen.

Meer over onze visie op Preventie en Vitaliteit 

Preventie en Vitaliteit

Paradigma - Argo-190

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

(Preventief) aan de slag met de RI&E

Argo Advies t2-55

PMO & PAGO

Inspelen op Duurzame Inzetbaarheid met PMO & PAGO

Paradigma - Argo-211
Werkplekonderzoeken

Werkplekonderzoeken

Een vitale werkomgeving

Paradigma - Argo-156
Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek

Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO)

Wees verzuim een stap voor

Paradigma - Argo-175

Lifestyle en Vitaliteitsprogramma's

Een gelukkige medewerker telt voor twee!