Paradigma - Argo-159

Welkom op dearbodienst.nl

Werk vinden, ondanks een arbeidsbeperking

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De Participatiewet vervangt sinds januari 2015 de Wet werk en Bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk kunnen vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking en hen te begeleiden en (tijdelijk) te ondersteunen naar betaald werk.

In samenwerking met onze zusterorganisatie Puls voorzien wij de werkgever en de (oud-)medewerker graag van een advies voor het Sociaal Domein. Een arbeidsdeskundige van Puls vertaalt de beperkingen van de bijstandsgerechtigde naar praktische mogelijkheden in het werk. Wat is er wel mogelijk? En via welke weg kunnen deze mogelijkheden worden bereikt?

De werkgever ontvangt van de arbeidsdeskundige een rapportage met heldere conclusies en concrete adviezen. De rapportage kan u als werkgever helpen om de medewerker weer aan de slag te krijgen naar betaald werk.

Wilt u meer informatie?

Puls

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Puls. Binnen paraDIGMA groep is Puls expert op het gebied arbeidsdeskundige onderzoeken, re-integratie en mobiliteit .

Meer informatie leest u op de website van Puls