Arbodienst '21-41-min

Welkom op dearbodienst.nl

Conflictbegeleiding

Heeft u een conflict met uw medewerker? Dan wilt u dat zo snel mogelijk oplossen. Maar soms zijn de gemoederen zo hoog opgelopen dat het fijn is als er een neutrale partij betrokken wordt. Als MKB ondernemer heeft u direct toegang tot conflictbegeleiding, als onderdeel van uw basispakket bij De Arbodienst. Zo heeft u als MKB klant naast andere voordelen direct toegang tot gespecialiseerde begeleiding bij conflictsituaties.

Hoe werkt conflictbegeleiding?

  • U kunt van deze dienstverlening gebruik maken op het moment dat uw medewerker maximaal vier weken ziek is gemeld. Uiteraard heeft het de voorkeur als de medewerker zich nog niet heeft ziekgemeld.
  • Uw Adviseur Arbeid & Gezondheid zal te alle tijde ondersteunen bij deze situaties, in de vorm van een driegesprek op locatie.
  • Indien het driegesprek met de Adviseur Arbeid & Gezondheid niet het gewenste resultaat heeft, zal een gespecialiseerde professional (mediator) worden ingeschakeld.
  • De Adviseur Arbeid & Gezondheid zorgt voor de doorverwijzing.
  • De professional zal optreden als conflictbemiddelaar tijdens een éénmalig gesprek tussen u en uw medewerker.
  • De gesprekken vinden altijd fysiek plaats op locatie van een kantoor van De Arbodienst óf op locatie van de MKB ondernemer.

In welke situaties zet u conflictbegeleiding in?

Heeft u een meningsverschil met uw medewerker of heeft uw medewerker een (eenzijdig) conflict met u? Sommige gevallen zijn dermate complex dat extra specialistische begeleiding waardevol is. Dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van deskundige ondersteuning bij conflictsituaties.

Onderdeel van het basispakket

Speciaal voor MKB ondernemers biedt De Arbodienst een all-in dienstenpakket aan. Met deze vangnetovereenkomst voldoet u aan de volledige wet- en regelgeving op het gebied van arbodienstverlening voor uw medewerkers. Dit basisabonnement bedraagt € 155,-- per medewerker per jaar (vraag naar de mogelijkheden voor een eventuele collectiviteitskorting).

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze dienst? Neem dan contact op met uw Adviseur Arbeid & Gezondheid. Bent u een organisatie tot 100 medewerkers of aangesloten bij een verzekeraar, volmacht en samenwerkingen? En bent u nog geen klant bij De Arbodienst? Kijk dan hier voor meer informatie of neem dan contact op met De Arbodienst en vraag een offerte aan. 

Wilt u meer informatie?