Argo Advies t2-55

Welkom op dearbodienst.nl

Inspelen op Duurzame Inzetbaarheid met PMO & PAGO

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) vormt de start van een vitale organisatie. Simpel gezegd is het PMO een gezondheidscheck voor medewerkers. Het biedt inzicht en duidelijkheid over de mentale en fysieke gezondheid met mogelijke risico’s op verzuim. Op basis van deze test kunt u als werkgever tijdig maatregelen nemen om uw medewerkers te beschermen of de gezondheid te verbeteren.

Het onderzoek wordt geregeld aangevraagd nadat een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is afgenomen. Een PMO levert u grote voordelen op: het bevordert de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en u toont betrokkenheid.

Belangrijke onderdelen van dit onderzoek zijn:

  • de algemene gezondheidsrisico’s (denk aan ernstig overgewicht, hoog cholesterolgehalte, suikerziekte, etc.)
  • de gezondheidsrisico’s die te maken hebben met het werk
  • de veiligheid binnen de organisatie
  • de werkomstandigheden

Zusterorganisatie PDG Health Services gaat daarnaast nog een stapje verder! zij spelen in op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en bespreken dit met uw organisatie. Aan de hand van de door hun opgemaakte anonieme groepsrapportage, krijgt u inzicht op mogelijke gezondheidsproblemen bij uw medewerkers. Onze experts zorgen voor het juiste advies en de belangrijkste conclusies en denken graag met u mee over de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.  PDG Health Services voert het PMO uit onder de verantwoordelijkheid van De Arbodienst.

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Een Periodiek Arbeidsgezondheidsdeskunding Onderzoek (PAGO) richt zich op het onderzoeken van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s van medewerkers en is gebaseerd op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het doel van een PAGO is om risico’s, die het werk voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers met zich meebrengt, te voorkomen. Binnen een PAGO wordt dus alleen gekeken naar de gezondheidsfactoren die op het werk gericht zijn. Er kan bijvoorbeeld uitkomen dat er beschermende maatregelen genomen moeten worden bij werk met gevaarlijke stoffen.

Een PAGO is onderdeel van een PMO, maar een PMO gaat veel verder dan dat. Daar wordt gekeken naar de algemene gezondheid, inclusief leefstijl en mentale gesteldheid.  Na het afnemen van het onderzoek bieden we interventies aan die de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers bevorderen.

Voor een totaal beeld van de gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie, neemt PDG Health Services het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek standaard mee in het Preventief Medisch Onderzoek. 

Wilt u meer informatie?

PDG Health Services

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie PDG Health Services. Binnen paraDIGMA groep is PDG Health Services uw partner voor medische (arbeids)vraagstukken. 

Meer informatie leest u op de website van PDG Health Services.