Argo Advies t2-55

Welkom op dearbodienst.nl

Wij gaan verder dan reguliere PMO's!

Een Preventief Medisch Onderzoek vormt de start van het vitaler maken van uw organisatie. Simpel gezegd is het PMO een gezondheidscheck voor uw medewerkers: het biedt inzicht in de psychische en fysieke gezondheid.

Dit onderzoek wordt vaak aangevraagd nadat een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is afgenomen. Ondanks dat het PMO wettelijk verplicht is, levert het u als werkgever grote voordelen op: het bevordert de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Belangrijke onderdelen van dit onderzoek zijn:

  • de algemene gezondheidsrisico’s (denk aan ernstig overgewicht, hoog cholesterolgehalte, suikerziekte, etc.)
  • de gezondheidsrisico’s die te maken hebben met het werk
  • de veiligheid binnen de organisatie
  • de werkomstandigheden

Daarnaast gaat De Arbodienst nog een stapje verder dan reguliere medische onderzoeken: we spelen in op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en bespreken dit met uw organisatie aan de hand van de door ons opgemaakte anonieme groepsrapportage. Dat geeft u meer zicht op mogelijke gezondheidsproblemen bij uw medewerkers. Onze experts zorgen voor het juiste advies en denken met u mee over de inzetbaarheid van uw medewerkers. 

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Het PAGO richt zich op het onderzoeken van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s van medewerkers. Binnen het PAGO wordt alleen gekeken naar gezondheidsfactoren die op het werk gericht zijn. Het PMO gaat veel verder dan dat: daarin wordt gekeken naar de algemene gezondheid, inclusief leefstijl en mentale gesteldheid en biedt na het afnemen van het onderzoek interventies aan die de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers bevorderen. 

Om een compleet beeld te krijgen van de gezondheidsrisico's binnen uw organisatie, neemt De Arbodienst de PAGO standaard mee in het PMO. 

Wilt u meer informatie?

PDG Health Services

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie PDG Health Services. Binnen paraDIGMA groep is PDG Health Services uw partner voor medische (arbeids)vraagstukken. 

Meer informatie leest u op de website van PDG Health Services.