Argo Advies t2-30-1

Welkom op dearbodienst.nl

Zodat de medewerker weer  optimaal kan functioneren

Als uw medewerker al langere tijd ziek is en u wilt een concreet en gedegen advies over de re-integratiemogelijkheden voor arbeid, dan is het verstandig om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten. Zusterorganisatie Inverzo kan dit onderzoek uitvoeren.

Bij het onderzoek weegt de arbeidsdeskundige van Inverzo de belastbaarheid van de medewerker (aan de hand van de gegevens van onze bedrijfsarts) en de belasting in de functie af. Vervolgens geeft de arbeidsdeskundige antwoord op de volgende vragen:

  • Kan de medewerker terugkeren naar eigen werk?
  • Kan het werk van de medewerker worden aangepast?
  • Kan de medewerker re-integreren in ander werk bij de eigen werkgever?
  • Zijn er mogelijkheden op de arbeidsmarkt om de medewerker naar ander werk bij een andere werkgever te begeleiden?

Door deze vragen te beantwoorden stelt de arbeidsdeskundige vast hoe het meest optimale re-integratieplan eruitziet. Re-integreren bij de eigen werkgever wordt spoor 1 genoemd. Re-integreren bij een andere werkgever wordt spoor 2 genoemd. 

Wilt u meer informatie?

Inverzo

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Inverzo. Binnen paraDIGMA groep is Inverzo expert op het gebied van (preventieve) arbeidsdeskundige onderzoeken, loonwaarde advies en sociaal medisch advies.

Meer informatie leest u op de website van Inverzo