Paradigma - Argo-247

Welkom op dearbodienst.nl

Als de samenwerking geen toekomst meer heeft

Is er geen uitzicht op een gezamenlijke toekomst met de huidige werkgever? Dan begeleidt onze zusterorganiatie Optios de outplacement van de medewerker. 

Op basis van goede afspraken met de werkgever gaat Optios op zoek naar een werkkring die past bij de ambities en mogelijkheden van de werknemer.

Snelheid is belangrijk in situaties waarin de match tussen mens en werk ontbreekt. Maar al te handhaven werkgevers en medewerkers de situatie langer dan wenselijk is. Als het niet meer werkt, is ingrijpen en veranderen de enige oplossing. Wachten leidt alleen maar tot meer onvrede en werkt demotiverend. Optios komt snel in actie en werkt zonder wachtlijsten.

Samen met de medewerker kijkt Optios naar nieuwe mogelijkheden in werk. Afhankelijk van de behoefte van de medewerker, besteedt zij aandacht aan de sollicitatievaardigheden van de medewerker. Daarnaast kan Optios zorgen voor bemiddeling. Met de werkgever stemt Optios de duur van het traject af.

Meer lezen over deze dienst?

Meer informatie over outplacement kunt u op de site van Optios vinden.

Wilt u meer informatie?

Optios

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Optios. Binnen paraDIGMA groep is Optios expert op het gebied van spoor 2 en 3-begeleiding en ontwikkeltrajecten

Meer informatie leest u op de website van Optios.