Paradigma - Argo-60

Welkom op dearbodienst.nl

Beter in je vel-lijn voor MKB

Speciaal voor MKB ondernemers biedt De Arbodienst basispakketten aan met dienstverlening op het gebied van preventie en verzuimbegeleiding. Eén van de diensten is de Beter in je vel-lijn van zusterorganisatie PSION; een telefoonlijn voor mentale steun, een luisterend oor en advies voor uw medewerkers.

Preventieve aanpak

Veel verzuim heeft geen medische oorzaak, maar is te vinden in bijvoorbeeld stress door privéomstandigheden, een conflict op de werkvloer of de sfeer op het werk. Ook bij de medewerkers die De Arbodienst spreekt, merken we dat er vaak hele andere redenen achter een ziekmelding schuilgaan. Het zijn belangrijke factoren voor medewerkers om zich wel of niet ziek te melden. Met de ‘Beter-in-je-vel lijn’ kan de medewerker bellen als hij wat mentale steun kan gebruiken. De lijn heeft een preventief karakter en is anoniem, waardoor de medewerker zijn of haar verhaal kwijt kan en om advies kan vragen. De Beter-in-je-vel lijn is onderdeel van het basispakket van De Arbodienst voor MKB ondernemers tot 100 medewerkers.

Waarover kan de medewerker bellen?

Wanneer de medewerker even niet zo lekker in zijn vel zit, is hulp vragen vaak al lastig genoeg. Het kan dan fijn zijn om met een onpartijdige expert te praten, die buiten de organisatie staat. Iemand die snapt waar de medewerker tegenaan loopt en die met praktische tips en deskundige adviezen snel verder kan helpen. Met de ‘Beter in je vel-lijn’ staat de medewerker direct in contact met de ervaren coaches van PSION. Anoniem en wanneer zij hier zelf behoefte aan hebben.

Het maakt daarbij niet uit of je steun zoekt op het vlak van werkgerelateerde klachten of privé. Alle coaches van de ‘Beter in je vel-lijn’ van PSION zijn gediplomeerd psycholoog. De coaches hebben een beroepsgeheim, dit betekent dat zij niets met jouw werkgever of andere personen en instanties delen.

Bereikbaarheid Beter in je-vel lijn

De ‘Beter in je vel-lijn’ van PSION is op werkdagen, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar via 088 032 26 05.

Basispakket voor MKB

Speciaal voor MKB ondernemers biedt De Arbodienst een all-in dienstenpakket aan. Met deze vangnetovereenkomst voldoet u aan de volledige wet- en regelgeving op het gebied van arbodienstverlening voor uw medewerkers. Dit basisabonnement bedraagt € 155,-- per medewerker per jaar (vraag naar de mogelijkheden voor een eventuele collectiviteitskorting).

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze dienst? Neem dan contact op met uw Adviseur Arbeid & Gezondheid. Bent u een organisatie tot 100 medewerkers of aangesloten bij een verzekeraar, volmacht en samenwerkingen? En bent u nog geen klant bij De Arbodienst? Kijk dan hier voor meer informatie of neem dan contact op met De Arbodienst en vraag een offerte aan. 

Wilt u meer informatie?

PSION

Deze dienst wordt uitgevoerd in samenwerking met onze zusterorganisatie PSION. Binnen paraDIGMA groep is PSION expert op het gebied van psychische klanten en psychische interventies.

Meer informatie leest u op de website van PSION