Argo Advies t2-72-2

Welkom op dearbodienst.nl

Beperk schadelast

Het beoordelen van (medische) dossiers en het voeren van bezwaarprocedures vereist specialistische kennis op juridisch en medisch gebied. Samen met een team van specialisten, zoals een register casemanager, jurist, onafhankelijke arts en een arbeidsdeskundige kijkt Resolu kritisch naar beschikkingen die worden afgegeven door het UWV. Dit kunnen allerlei beschikkingen zijn, zoals WIA-beschikkingen, Ziektewetbeschikkingen en WHK-beschikkingen.

Het doel van Resolu is de ziektewetlasten en WGA-lasten voor de ondernemer te beperken en de medewerker een eerlijke kans geven op een uitkering. Deze uitkering moet aansluiten op de (medische) beperkingen en de benutbare mogelijkheden. 

Het nut van bezwaar

Bezwaar maken loont. Het is bijvoorbeeld al jaren bekend dat de instroom in de categorie 'WGA 80-100 procent arbeidsongeschikt' de hoogste instroom heeft. Deze categorie houdt in dat de medewerker momenteel niet in staat is om te werken, maar dat dit naar verwachting niet blijvend is. De medewerker ontvangt dan een WGA-uitkering. Dit is de duurste categorie voor de werkgever. Door de grote instroom is de gemiddelde verblijfsduur in de WGA langer. Door kritisch te blijven kijken naar de beschikkingen die het UWV afgeeft, kan er een hoop schadelast bespaard worden en daar ondersteunt Resolu u bij.

Wilt u meer informatie?

Resolu

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Resolu. Binnen paraDIGMA groep is Resolu expert op het gebied van Ziektewet- en WGA dossiers en eigenrisicodragerschap.

Meer informatie leest u op de website van Resolu