Argo Advies t2-72-2

Welkom op dearbodienst.nl

Laat u onnodig geld liggen?

Het beoordelen van (medische) dossiers en het voeren van bezwaarprocedures vereist specialistische kennis op juridisch en medisch gebied. Onze zusterorganisatie Resolu kan u daarbij een handje helpen.

Samen met een team van specialisten, zoals een register casemanager, een jurist, een onafhankelijke arts en een arbeidsdeskundige, kijkt Resolu kritisch naar de beschikkingen die worden afgegeven door het UWV. Dit kunnen allerlei beschikkingen zijn, zoals WIA-beschikkingen, Ziektewetbeschikkingen en WHK-beschikkingen.

Het nut van bezwaar

Een simpel voorbeeld waarom het maken van bezwaar wel degelijk loont: het is al jaren bekend dat de instroom in de categorie 'WGA 80-100 procent arbeidsongeschikt' de hoogste instroom heeft. Deze categorie houdt in dat de medewerker momenteel niet in staat is om te werken, maar dat dit naar verwachting niet blijvend is. De medewerker ontvangt dan WGA-uitkering. Dit is de duurste categorie voor de werkgever, omdat door de grote instroom de gemiddelde verblijfsduur in de WGA langer is. Door kritisch te kijken naar de beschikkingen die het UWV afgeeft, kan er een hoop schadelast bespaart blijven. Het doel van Resolu is de ziektewetlasten en WGA-lasten voor de ondernemer te beperken en de medewerker een eerlijke kans te geven op de uitkering die aansluit op de (medische) beperkingen en de benutbare mogelijkheden. 

Wilt u meer informatie?

Resolu

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Resolu. Binnen paraDIGMA groep is Resolu expert op het gebied van Ziektewet- en WGA dossiers en eigenrisicodragerschap.

Meer informatie leest u op de website van Resolu