Paradigma - Argo-156

Welkom op dearbodienst.nl

Wees verzuim een stapje voor

Is uw medewerker nog niet uitgevallen, maar twijfelt u aan zijn of haar duurzame inzetbaarheid? Of kan uw medewerker steeds minder goed zijn eigen taken volledig uitvoeren? Dan kan een preventief arbeidsdeskundig onderzoek zinvol zijn. 

Wanneer een van uw medewerkers blijvende klachten ervaart, kan een Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO) toekomstig verzuim helpen voorkomen. Een arbeidsdeskundige van onze zusterorganisatie Inverzo voert het onderzoek uit en geeft antwoord op de volgende vragen: 

  • Is uw medewerker nog geschikt voor het eigen werk, in de volledige taken en uren?
  • Zo nee, is het werk inmiddels aangepast, of kan het eigen werk worden aangepast?
  • Zo nee, zijn er functies bij de eigen werkgever te benoemen waarbij de duurzame inzetbaarheid van de medewerker beter geborgd kan worden?
  • Welke stappen kan ik als werkgever nemen om de duurzame inzetbaarheid van mijn medewerker beter te borgen?

Door middel van een Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO) oefent u als werkgever postief invloed uit op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker! 

Wilt u meer informatie?

Inverzo

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Inverzo. Binnen paraDIGMA groep is Inverzo expert op het gebied van (preventieve) arbeidsdeskundige onderzoeken, loonwaarde advies en sociaal medisch advies.

Meer informatie leest u op de website van Inverzo