Paradigma - Argo-156

Welkom op dearbodienst.nl

Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek

Wees verzuim een stap voor

Is uw medewerker nog niet uitgevallen, maar twijfelt u aan zijn of haar duurzame inzetbaarheid? Of kan uw medewerker steeds minder goed zijn/haar eigen taken volledig uitvoeren? Dan kan een preventief arbeidsdeskundig onderzoek, zoals een Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO) zinvol zijn. 

Een Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO) kan toekomstig verzuim helpen voorkomen. Als werkgever zet u in op de gezondheid en werkplezier van uw medewerkers. Een arbeidsdeskundige van onze zusterorganisatie Puls voert het Duurzame Inzetbaarheidsonderzoek uit en geeft antwoord op de volgende vragen: 

  • Is uw medewerker nog geschikt voor het eigen werk, in de volledige taken en uren?
  • Zo nee, is het werk inmiddels aangepast, of kan het eigen werk worden aangepast?
  • Zo nee, zijn er functies bij de eigen werkgever te benoemen waarbij de duurzame inzetbaarheid van de medewerker beter geborgd kan worden?
  • Welke stappen kunt u als werkgever nemen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker beter te borgen?

Door middel van een Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO) werkt u als werkgever positieve invloed uit op uw medewerker en u krijgt inzicht in de duurzame inzetbaarheid.

Wilt u meer informatie?

Puls

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Puls. Binnen paraDIGMA groep is Puls expert op het gebied arbeidsdeskundige onderzoeken, re-integratie en mobiliteit .

Meer informatie leest u op de website van Puls