Paradigma - Argo-156

Welkom op dearbodienst.nl

Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek

Wees verzuim een stap voor

Is uw medewerker nog niet uitgevallen, maar twijfelt u aan zijn of haar duurzame inzetbaarheid? Of kan uw medewerker steeds minder goed zijn/haar eigen taken volledig uitvoeren? Dan kan een preventief arbeidsdeskundig onderzoek, zoals een Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO) zinvol zijn. 

Een Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO) kan toekomstig verzuim helpen voorkomen. Als werkgever zet u in op de gezondheid en werkplezier van uw medewerkers. Een arbeidsdeskundige van onze zusterorganisatie Inverzo voert het Duurzame Inzetbaarheidsonderzoek uit en geeft antwoord op de volgende vragen: 

  • Is uw medewerker nog geschikt voor het eigen werk, in de volledige taken en uren?
  • Zo nee, is het werk inmiddels aangepast, of kan het eigen werk worden aangepast?
  • Zo nee, zijn er functies bij de eigen werkgever te benoemen waarbij de duurzame inzetbaarheid van de medewerker beter geborgd kan worden?
  • Welke stappen kunt u als werkgever nemen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker beter te borgen?

Door middel van een Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO) werkt u als werkgever positieve invloed uit op uw medewerker en u krijgt inzicht in de duurzame inzetbaarheid.

Wilt u meer informatie?

Inverzo

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Inverzo. Binnen paraDIGMA groep is Inverzo expert op het gebied van (preventieve) arbeidsdeskundige onderzoeken, loonwaarde advies en sociaal medisch advies.

Meer informatie leest u op de website van Inverzo