Argo Advies t2-541

Welkom op dearbodienst.nl

Vitaliteit, verzuim en arbeidsomstandigheden

Wij kijken verder dan alleen het aanpakken van verzuim

Met onze eigenzinnige kijk op vitaliteit, verzuim en arbeidsomstandigheden ondersteunen wij organisaties bij het creëren van een vitale en toekomstbestendige organisatiecultuur, waardoor verzuim zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Wij spreken van arbeidsverzuim 

Wist u dat ongeveer 80% van de verzuimende medewerkers niet per definitie arbeidsongeschikt is door een medische oorzaak? Ook bij de medewerkers die De Arbodienst spreekt, merken we dat er vaak hele andere redenen achter een ziekmelding schuilgaan. De sfeer op het werk, werkrelatie onderling, de verhouding tussen werk en privé... Het zijn belangrijke factoren voor medewerkers om zich wel of niet ziek te melden. Daarom spreken wij van arbeidsverzuim, in plaats van ziekteverzuim. 

De organisatiecultuur is bepalend voor verzuim 

Werkgevers zijn zich er vaak niet van bewust hoe groot de invloed van de eigen organisatiecultuur is op het plezier en de gezondheid van medewerkers, en daarmee op het totale verzuim. Medewerkers op hun beurt weten vaak niet dat ze voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen verzuim en herstel. De Arbodienst helpt organisaties inzicht te krijgen in de rol die hun eigen organisatiecultuur speelt in het verzuim en de productiviteit van hun medewerkers. 

Onderscheid tussen ‘ziek zijn’ en ‘ziek voelen’

Dat doen we allereerst door onderscheid te maken tussen medewerkers die ziek zijn door een medische oorzaak en medewerkers die zich ziek voelen door een andere oorzaak. De aanpak van verzuim door deze twee oorzaken verschilt.

Wanneer je ziek bent of een medische klacht hebt, moet je herstellen. Dat is duidelijk. Onze professionals gaan samen met uw medewerker na in welke mate de klacht van invloed is op werk en welke aanpassingen er (tijdelijk) gedaan moeten worden om terug te keren.

Maar hoe gaat u als leidinggevende om met verzuimende medewerkers waarvan de achtergrond niet medisch is? Dan is het niet zinvol om herstel te zoeken in de medische hoek. Samen met de leidinggevende begeleiden we de medewerker geleidelijk en proactief naar herstel door met elkaar in gesprek te gaan over werk. Wij geloven er namelijk in dat werken gezond is en bijdraagt aan het herstel en de vitaliteit van medewerkers. De leidinggevende speelt in dit proces een centrale rol.
Wij helpen organisaties om verzuimmanagement te zien als ‘beïnvloeding van houding en gedrag', in plaats van 'beter maken'. Wij gaan dus niet alleen met de verzuimende medewerker, maar ook met de leidinggevende actief aan de slag: we ondersteunen de leidinggevende om te voorkomen dat medewerkers verzuimen.

Wij zien continue ondersteuning in verzuimbegeleiding vooral als een proces waarbij u en uw leidinggevenden steeds meer de regie krijgen over uw eigen verzuimmanagement. Wij helpen medewerkers regie te pakken op hun eigen leven en keuzes.

De mensen in de organisatie zijn samen verantwoordelijk 

Leidinggevenden en medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de organisatiecultuur,
arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van arbeid. Zij creëren -met hulp van De Arbodienst- een cultuur waarin continu ontwikkelen, anders durven denken en veranderen het fundament is. Wij ondersteunen de organisatie hierin door vernieuwende inzichten te bieden en te werken aan de communicatieve vaardigheden en leiderschapskwaliteiten van leidinggevenden. Leidinggevenden zijn zo in staat de dialoog aan te gaan over preventie, verzuim en ontwikkeling.

Meer weten?

Meer weten over onze aanpak en hoe wij onze visie in de praktijk brengen?

Lees dan meer over onze werkwijze!