Argo Advies t2-44

Welkom op dearbodienst.nl

Krijg grip op verzuim

Wij helpen werkgevers, leidinggevenden en medewerkers aan nieuwe inzichten om het verzuim in de organisatie aan te pakken en bespreekbaar te maken. Ons doel: een sterker verzuimmanagement én een structureel lager verzuimpercentage!

Goede begeleiding bij verzuim is cruciaal voor het minimaliseren van de duur van het verzuim. De Arbodienst treedt altijd adequaat en mensgericht op. We ondersteunen de organisatie en medewerker gedurende de verzuim- en re-integratieperiode, zodat de medewerker veilig en verantwoord kan terugkeren in arbeid. Samen pakken we het verzuim bij de bron van de klachten aan en begeleiden de medewerker geleidelijk en proactief naar herstel. Waar nodig met ondersteunende aanpassingen in arbeid. 

Regie in eigen handen

De professionals van De Arbodienst werken vanuit oprechte interesse in de medewerker en willen begrijpen hoe het komt dat de medewerker niet meer op zijn of haar werk is. We willen de verzuimdrempel van de medewerker verhogen, waardoor de medewerker in de toekomst minder snel de keuze maakt om te verzuimen. We doen een beroep op het eigenaarschap van de medewerker: hij of zij heeft zelf de verantwoordelijkheid voor zijn of haar inzetbaarheid, voor nu en in de toekomst.  

Voorkomen is beter dan... 

In onze overtuiging staan goed leiderschap, goed werkgeverschap en eigenaarschap centraal in het creëren van een sterk verzuimmanagement. Om het verzuim in een organisatie (preventief) aan te pakken, gaan we niet alleen met de medewerker, maar ook met de leidinggevende intensief aan de slag. Leidinggevenden gaan dan steeds meer ervaren hoe zij de regie kunnen hebben in het verzuim. Wij helpen om signalen van psychische problemen of gezondheidsproblemen bij medewerkers te herkennen en hierover het gesprek aan te gaan. Uit de praktijk blijkt dat leidinggevenden daardoor ervaren dat zij wel degelijk een zeer belangrijke rol spelen, zonder daarbij "op de stoel van de bedrijfsarts te gaan zitten".

Wilt u meer informatie?