Argo Advies t2-44

Welkom op dearbodienst.nl

Krijg grip op verzuim! 

Wij helpen werkgevers, leidinggevenden en medewerkers aan nieuwe inzichten om het verzuim in de organisatie aan te pakken en bespreekbaar te maken, met als doel: een sterk verzuimmanagement en een structureel laag verzuimpercentage!

Bij verzuim treedt De Arbodienst adequaat en mensgericht op; we ondersteunen de organisatie en de medewerker gedurende de verzuim- en re-integratieperiode, zodat de medewerker veilig kan terugkeren in arbeid. We pakken gezamenlijk verzuim bij de bron van de klachten aan en begeleiden de medewerker geleidelijk en proactief naar herstel. Waar nodig met de ondersteunende aanpassingen in arbeid. 

Aan de slag met verzuim

We gaan intensief aan de slag met uw verzuimende medewerker. De professionals van De Arbodienst werken vanuit oprechte interesse in de medewerker en willen begrijpen hoe het komt dat de medewerker niet op zijn of haar werk is, zonder vooringenomenheid. We willen de verzuimdrempel van de medewerker verhogen, waardoor de medewerker in de toekomst minder snel de keuze maakt om te verzuimen. We doen een beroep op het eigenaarschap van de medewerker: hij of zij heeft de verantwoordelijkheid voor zijn of haar inzetbaarheid; voor nu en in de toekomst. 

Voorkomen is beter dan... 

In onze overtuiging staan goed leiderschap, goed werkgeverschap en eigenaarschap centraal in het creëren van een sterk verzuimmanagement: om het verzuim in een organisatie (preventief) aan te pakken, gaan we daarom niet alleen met de medewerker, maar ook met de leidinggevende intensief aan de slag, zodat leidinggevenden steeds meer gaan ervaren de regie te hebben in het verzuim. Wij helpen leidinggevenden om de signalen van psychische problemen of gezondheidsproblemen bij medewerkers te herkennen en hierover het gesprek aan te gaan. En die aanpak werkt: uit de praktijk blijkt dat leidinggevenden daardoor ervaren dat zij wel degelijk een zeer belangrijke rol spelen, zonder daarbij "op de stoel van de bedrijfsarts te gaan zitten".

Wilt u meer informatie?