Paradigma - Argo-5

Welkom op dearbodienst.nl

Passende oplossing voor werkgever en medewerker

Als een medewerker twee jaar of langer in het verzuim zit, maar in de toekomst wel weer (meer) kan werken, dan heeft de medewerker recht op de Ziektewet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) uitkering. Er kan naast de WGA, schade ontstaan in de Ziektewet, die aan u als werkgever toegerekend kan worden. Dit gaat dan om (ex-)medewerkers die ziek uit dienst gaan of die zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziekmelden bij het UWV.

Eigenrisicodrager 

Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet en/of WGA, dan heeft u de verantwoordelijkheid om (oud-)medewerkers te begeleiden, totdat ze weer mogelijkheden voor de arbeidsmarkt hebben of, indien dit niet realiseerbaar is, ze weer instromen in de WGA. In dit laatste geval vallen ze binnen uw WGA-risico. Naast de begeleiding, bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van hun Ziektewetuitkering.

Als u geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, dan voert het UWV dit voor u uit en betaalt u dit via gedifferentieerde premies.

De juiste begeleiding voor uw (oud-)medewerker

Goede begeleiding van de (oud-)medewerkers die in de Ziektewet instromen is van groot belang. Deze taak neemt onze zusterorganisatie Resolu, u graag uit handen.

Alle acties van Resolu staan in het teken van schadelastbeheersing voor de werkgever en een eerlijke behandeling van de medewerker. De begeleiding van Resolu zorgt ervoor dat de medewerker weer op een verantwoorde manier aan het werk kan. Als dat niet mogelijk is, dan zoekt Resolu naar een passende oplossing voor zowel de werkgever als de medewerker.

Wilt u meer informatie?

Resolu

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Resolu. Binnen paraDIGMA groep is Resolu expert op het gebied van Ziektewet- en WGA dossiers en eigenrisicodragerschap.

Meer informatie leest u op de website van Resolu