Paradigma - Argo-156

Welkom op dearbodienst.nl

paraDIGMA-online instructies

Word een expert

Om het verzuimdossier van uw verzuimende medewerker en alle stappen in de WvP goed en veilig te borgen, werkt uw arbodienstverlener De Arbodienst in het verzuimregistratie-, en communicatiesysteem paraDIGMA-Online.

Met behulp van de handleiding (download hier het Handboek paraDIGMA-Online in PDF) krijgt u uitleg over het systeem en hoe u uw medewerkersgegevens optimaal kunt beheren. Om u verder op weg te helpen, vragen wij u deze handleiding goed door te nemen alvorens u gaat inloggen. Voor meer informatie over het medewerkersportaal kunt u deze Handleiding medewerkersportaal raadplegen.

Instructievideo’s

Hieronder vindt u instructievideo’s over de functionaliteiten van paraDIGMA-Online. Heeft u na het lezen van de handleiding en het bekijken van de instructievideo’s nog vragen? Neemt u gerust contact op met: servicedesk@dearbodienst.nl

 1. Inloggen in paraDIGMA-Online
 2. Het dashboard
 3. Verzuim en hersteldmelding
 4. Documenten uploaden
 5. Notitie toevoegen en wijzigen
 6. Muteren medewerkersgegevens en dienstverbanden
 7. Zwangerschapsprotocol
 8. Medewerker ziek uit dienst melden
 9. Toevoegen nieuwe medewerker en dienstverband
 10. Verzuim en hersteld melden via koppeling
 11. Het medewerkersportaal
 12. Het rapportageportaal

Wilt u de uitleg en video's in het Engels bekijken? Klik dan hier

paraDIGMA-online English version

Gerelateerde nieuwsartikelen

PD-rondo
Instructievideo 1
Inloggen in paraDIGMA-Online

In deze video leggen wij u uit hoe u voor het eerst inlogt aan de hand van de welkomstmail en de Google Authenticator app.

PD-rondo
Instructievideo 2
Het Dashboard

In deze video leggen wij u de functionaliteiten van het openingsscherm uit. Dit wordt ook wel ‘het dashboard’ genoemd.

PD-rondo
Instructievideo 3
Verzuim en herstelmelding

In deze video geven we u een beknopte instructie over het ziek- en herstelmelden van uw medewerkers in paraDIGMA-Online.

PD-rondo
Instructievideo 4
Documenten uploaden

In deze video geven wij u een beknopte instructie over het uploaden van een document in het medewerkersdossier.

PD-rondo
Instructievideo 5
Notitie toevoegen en wijzigen

In deze video geven wij u een beknopte instructie over het toevoegen en het wijzigen van een notitie in het medewerkersdossier.

PD-rondo
Instructievideo 6
Muteren medewerkers- gegevens en dienstverbanden

In deze video laten we u zien hoe u medewerkersgegevens en dienstverbanden kunt muteren. 

PD-rondo
Instructievideo 7
Zwangerschapsprotocol

Wij laten u zien hoe u een zwangerschaps- en preventief dossier toevoegt in het medewerkersdossier.

PD-rondo
Instructievideo 8
Medewerker ziek uit dienst melden

In deze video bespreken we het onderdeel ‘Ziek uit dienst melden van de medewerker’ in het werkgeversportaal.

PD-rondo
Instructievideo 9
Toevoegen nieuwe medewerker en dienstverband

In deze video bespreken we het onderdeel ‘toevoegen nieuwe medewerker’ in het werkgeversportaal.

PD-rondo
Instructievideo 10
Verzuim en hersteld melden via koppeling

In deze video geven we u een beknopte instructie over het werken in paraDIGMA-Online als uw organisatie werkt met een koppeling.

PD-rondo
11 Het medewerkersportaal
Het medewerkersportaal

In deze video geven wij u meer informatie over het medewerkersportaal.

PD-rondo
12 Rapportageportaal
Het Rapportageportaal

In deze video vertellen wij u meer over het Rapportageportaal.