Paradigma - Argo-211

Welkom op dearbodienst.nl

Een vitale werkomgeving

Hoe richt u een werkplek zo ergonomisch mogelijk in, zodat uw medewerkers zo min mogelijk risico lopen op klachten? Met welke hulpmiddelen kunt u het werk verlichten? Deze en andere vragen onderzoeken wij graag voor u met een werkplekonderzoek. 

Een vitale organisatie begint bij goede zorg voor uw medewerkers. Door te zorgen voor een goed en veilig ingerichte werkplek en door medewerkers een gezonde werkgewoonte aan te leren, bevordert u de productiviteit en vermindert u de kans op verzuim door fysieke klachten. Of u nu in een productieomgeving werkt of op een kantoor, fysiek werk doet of niet; met een goede werkhouding en de juiste instrumenten en hulpmiddelen, wordt een groot deel van het werk verlicht. 

De Arbodienst gaat graag met u aan de slag om een optimale werksituatie te creëren. Tijdens het werkplekonderzoek besteden we aandacht aan de (mogelijke) klachten van medewerkers, de werkplek en de relatie tussen beide. Hierbij maken we gebruik van het 5W-model: Werkplek, Werkwijze, Werkhouding, Werkdruk en Werksfeer.
Nadat het werkplekonderzoek is afgerond, stellen we een rapportage op en geven wij u een concreet advies hoe u de inrichting van de werkplekken kunt optimaliseren.

Wanneer zet u een werkplekonderzoek in?

Een werkplekonderzoek wordt niet alleen ingezet voor medewerkers met specifieke fysieke klachten door bureau-/beeldschermwerk of zwaar, lichamelijk werk. Maar ook om fysieke klachten bij medewerkers te voorkomen. Een werkplekonderzoek kan dus op elk moment worden ingezet. 

Wilt u meer informatie?

getFIT

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie getFIT. Binnen paraDIGMA groep is getFIT expert op het gebied van vitaliteit en preventie. 

Meer informatie leest u op de website van getFIT