Paradigma - Argo-211

Welkom op dearbodienst.nl

Werkplekonderzoeken

Een vitale werkomgeving

Een goede werkplek is van belang voor uw medewerkers en is de start van een vitale organisatie. Door een veilig ingerichte werkplek te bieden en gezonde werkgewoontes aan te leren, wordt de productiviteit bevordert én hebben medewerkers minder kans op verzuim door (fysieke) klachten. Daarnaast geeft het inzicht om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Een werkplekonderzoek is voor iedere werkplek mogelijk; op kantoor, in een productieomgeving, of mobiele werkplek wanneer medewerkers vaak onderweg zijn. Er wordt dan voornamelijk gekeken naar de fysieke belasting, de juiste werkhouding, veiligheid, de omgevingsfactoren en de ergonomie van de werkplekinrichting. Allen met als voornaamste doel om gezondheidsklachten te voorkomen en/of te verhelpen.

Hoe wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd?

De Arbodienst gaat graag met u aan de slag om een optimale werksituatie te creëren. Tijdens een werkplekonderzoek besteden we aandacht aan de (mogelijke) klachten van medewerkers, de werkplek en de relatie tussen beide. Hierbij maken wij gebruik van het 5W-model: 

  • Werkplek, 
  • Werkwijze;
  • Werkhouding;
  • Werkdruk;
  • Werksfeer.

Nadat het werkplekonderzoek is afgerond, stellen we een rapportage op met onze bevindingen en geven wij u een concreet advies hoe u bijvoorbeeld de inrichting van de werkplekken kunt optimaliseren.

Wanneer zet u een werkplekonderzoek in?

Een werkplekonderzoek wordt niet alleen ingezet voor medewerkers die al kampen met specifieke fysieke klachten. Maar is juist zinvol om te onderzoeken om fysieke klachten te voorkomen en te besparen op verzuim. Een werkplekonderzoek kan dus op elk moment worden ingezet.

Wilt u meer informatie?

PDG Health Services

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie PDG Health Services. Binnen paraDIGMA groep is PDG Health Services uw partner voor medische (arbeids)vraagstukken. 

Meer informatie leest u op de website van PDG Health Services.