rijbewijskeuring - De Arbodienst

Welkom op dearbodienst.nl

Veilig de weg op

Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring voor particulieren

Wanneer u (veel) op weg bent, is het niet alleen belangrijk dat u uw eigen veiligheid bewaakt, maar ook dat van andere weggebruikers. In sommige situaties moet iemand dan ook een rijbewijskeuring ondergaan om ‘rijgeschikt’ verklaard te worden. Leeftijd, gezondheidsproblemen, medicatie of een beperking kunnen redenen zijn om iemand ‘niet-rijgeschikt’ te verklaren. Tijdens een medische keuring door bijvoorbeeld PDG Health Services wordt dit beoordeeld. Een van onze artsen voert de rijbewijskeuring, ook wel CBR keuring genoemd, uit. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten direct digitaal naar het CBR gestuurd en beoordeelt een arts van het CBR of u rijgeschikt bent.

Een rijbewijskeuring voor vrachtwagen- of buschauffeurs

Ook wanneer iemand vrachtwagen- of buschauffeur is, is het van belang dat hij of zij ‘rijgeschikt’ is. Deze persoon draagt immers extra veel verantwoordelijkheid: ze besturen een groot en zwaar voertuig en bestuurders zitten vaak veel uren achter elkaar op de weg. Er gelden strengere regels om rijgeschikt bevonden te worden dan wanneer hij of zij een reguliere auto bestuurder is. Daarom moet het C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E) rijbewijs iedere 5 jaar opnieuw verlengd worden middels een medische keuring.

Wilt u een rijbewijskeuring aanvragen voor uzelf of voor uw medewerkers? Neem dan contact met ons op voor een offerte of meer informatie.

 

Wilt u meer informatie?

PDG Health Services

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie PDG Health Services. Binnen paraDIGMA groep is PDG Health Services uw partner voor medische (arbeids)vraagstukken. 

Meer informatie leest u op de website van PDG Health Services.