Argo Advies t2-10

Welkom op dearbodienst.nl

De sleutel tot een succesvolle terugkeer in arbeid

Eigen regie

80% van de verzuimende medewerkers is niet per definitie arbeidsongeschikt door ziekte. Ook bij de medewerkers die De Arbodienst spreekt, merken we dat er vaak hele andere redenen achter een verzuimmelding schuilgaan. 

Het verzuim loskoppelen van ziekte of medische oorzaken, is dus de eerste stap in het creëren van een sterk verzuimmanagement. Wij helpen organisaties om verzuimmanagement te zien als ‘beïnvloeding van houding en gedrag’, in plaats van ‘beter maken’. 

Verhogen van de verzuimdrempel

Wij willen de verzuimdrempel van de medewerkers juist verhogen. Hierdoor maakt iemand in de toekomst minder snel de keuze om te verzuimen. Hoe we dat doen? Simpelweg door de regie uit handen te geven. De oplossing voor de reden van het verzuim komt namelijk niet van de werkgever en ook niet van onze professional. De sleutel tot een succesvolle terugkeer in arbeid ligt bij de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. De werkgever en de leidinggevende kan de medewerker hierin ondersteunen en begeleiden. Dit inzicht is  soms confronterend, maar leidt in veel gevallen tot positieve resultaten.

Van verzuimreductie naar aandacht voor preventie 

Naast dat we het verzuim in uw organisatie willen verlagen, willen we verzuim in de toekomst natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Hiervoor hebben wij de leidinggevenden hard nodig. Een stabiele verzuimreductie ontstaat alleen vanuit preventie en niet vanuit reactief handelen. Een blijvend en stabiel laag verzuim kan uiteindelijk alleen maar tot stand komen in gezonde organisaties die goed leiderschap, aandacht en ondersteuning voor de medewerkers voorop stellen. Wij helpen leidinggevenden daarom inzicht te krijgen in de rol die persoonlijk leiderschap én de organisatiecultuur speelt in het verzuim, de vitaliteit, de productiviteit én het werkgeluk van hun medewerkers. Hierdoor zullen leidinggevenden gaan ervaren dat zij meer en meer de regie krijgen in hun eigen verzuimmanagement en in de preventieve maatregelen. 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Wilt u meer weten over onze arbodienstverlening en wat wij hierin voor uw organisatie kunnen betekenen? 

Lees dan meer over onze 'verzuimbegeleiding' 

De Arbodienst biedt ook verzuimbegeleiding aan gebaseerd op het Huis van Werkvermogen. Wilt u hier meer over weten? 

Lees meer over het Huis van Werkvermogen.