Argo Advies t2-22

Welkom op dearbodienst.nl

RI&E en PAGO voor MKB

Ondernemers van MKB klanten van De Arbodienst worden jaarlijks proactief geïnformeerd over de wettelijk verplichtingen met betrekking tot de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) [link] en Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) [link].

Hoe werkt het?

  • MKB ondernemers met <25 medewerkers worden jaarlijks geattendeerd op de wettelijke verplichtingen door middel van een brief. Naar aanleiding van dit schrijven kunt u kosteloos advies inwinnen.
  • MKB ondernemers met >25 medewerkers krijgen een preventiegesprek (fysiek, online of telefonisch). Uw Adviseur Arbeid en Gezondheid zal u proactief benaderen.
  • De Adviseur Arbeid en Gezondheid bekijkt samen met u of u voldoet aan de wettelijke kaders en adviseert u actief in de eventueel te ondernemen vervolgstappen.
  • De Adviseur Arbeid en Gezondheid kijkt met u mee welke personele risico’s uw onderneming loopt en geeft u advies op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid.

Als ondernemer bent u verplicht om alle arbeidsrisico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen. De RI&E kunt u zelf opstellen of laten uitvoeren. Daarnaast moet de werkgever haar medewerkers periodiek een PAGO aanbieden. De Arbodienst kijkt met u mee of uw RI&E en/of PAGO nog actueel is en of deze voldoet aan de wettelijke kaders. Als klant van De Arbodienst zijn u en uw medewerkers verzekerd van het juiste advies! Wist u dat u als MKB ondernemer wanneer u klant bent bij De Arbodienst het advies rondom RI&E en PAGO onderdeel is van uw basispakket? Neem contact op met uw Adviseur Arbeid en Gezondheid voor meer informatie.

Wilt u meer informatie?

PDG Health Services

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie PDG Health Services. Binnen paraDIGMA groep is PDG Health Services uw partner voor medische (arbeids)vraagstukken. 

Meer informatie leest u op de website van PDG Health Services.