Argo Advies t2-37

Welkom op dearbodienst.nl

Hulp bij een traumatische ervaring

Voor medewerkers die een traumatische ervaring hebben meegemaakt, biedt De Arbodienst - in samenwerking met onze zusterorganisatie PSION - aangepaste begeleiding. 

Een belangrijk onderdeel in deze begeleiding is de EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Wanneer psychische klachten zoals verlies, PTSS, of zware traumatische gebeurtenissen een tol eisen bij iemand, kan EMDR een manier zijn om deze problemen aan te pakken. In een EMDR-sessie vertelt de medewerker de herinnering aan een trauma aan een psycholoog, terwijl hij of zij wordt afgeleid met bijvoorbeeld handbewegingen of geluiden die links en rechts worden aangeboden.

Voor wie is EMDR geschikt? 

EMDR is geschikt voor mensen met onverwerkte trauma's en zware klachten. Bij de start van de begeleiding door een psycholoog, wordt er uitgebreid ingegaan op de oorzaak en achtergrond van de klachten. Deze klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer beschadigende ervaringen: gebeurtenissen die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of ingrijpende ervaringen. Uit het vooronderzoek maakt een psycholoog op of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is en of EMDR daarvoor het geschikte middel is. 

Geen traumatische ervaring, maar is er wel psychische ondersteuning gewenst? 

Wanneer een medewerker door andere psychische klachten uitvalt, is het zaak zo snel mogelijk te beginnen met professionele begeleiding. Bekijk de mogelijkheden op de pagina: 'psychische interventies' 

Wilt u meer informatie?

PSION

Deze dienst wordt uitgevoerd in samenwerking met onze zusterorganisatie PSION. Binnen paraDIGMA groep is PSION expert op het gebied van psychische klanten en psychische interventies.

Meer informatie leest u op de website van PSION