Argo Advies t2-49-klein

Welkom op dearbodienst.nl

Positieve aandacht is het uitgangspunt

Aandacht voor de mens in de organisatie

Wie zijn been breekt, moet werken aan zijn herstel. Zo simpel is dat. Hoe iemand dat doet, verschilt van mens tot mens. De een blijft thuis en ziet geen mogelijkheid om te werken. De ander regelt vervoer en overlegt dezelfde dag nog met zijn werkgever hoe nu verder. Waarom iemand de keuze maakt om wel of niet te verzuimen, heeft vooral te maken met hoe iemand ‘in zijn vel zit’, hoe de relatie is met collega’s, leidinggevenden en hoe de situatie thuis is. Leidinggevenden die de oorzaak van het verzuim willen achterhalen, moeten het daar dus zoeken. De oplossing voor het arbeidsverzuim ligt namelijk in de handen van de medewerker zelf.

De organisatiecultuur en leiderschap zijn bepalend voor verzuim 

Organisaties waar medewerkers zinvol werk doen, vrijheid ervaren en waardering krijgen, hebben een positieve organisatiecultuur. In deze cultuur worden medewerkers gestimuleerd zich te ontwikkelen en elkaar hiertoe te motiveren. Organisaties waar geen autonomie, waardering en feedback wordt gegeven, hebben een ongezonde organisatiecultuur. In zo'n organisatie zien we vaak dat signalen van mentale of fysieke klachten niet worden gesignaleerd door de leidinggevenden, terwijl ze duidelijk aanwezig zijn. Het verzuim onder medewerkers bij dit type organisatie is dan ook hoog. In onze overtuiging gaan arbeidsverzuim en gebrek aan goed leiderschap dus hand in hand. 

En omdat de sleutel tot herstel ligt in ‘lekker aan de slag zijn’, is het zaak om snel met elkaar in gesprek te gaan. Dat betekent dat de leidinggevende en de verzuimende medewerker met elkaar praten over de dingen die een medewerker belemmeren om weer aan de slag te gaan. Kern is dus om met aandacht en oprechte belangstelling met elkaar te spreken.

Positieve aandacht

Verzuim van werk ga je samen te lijf. Positieve aandacht en interesse zijn daarin essentieel. Niet alleen voor verzuimende medewerkers, maar juist voor alle medewerkers in de organisatie. Zowel leidinggevenden als medewerkers werken immers het beste in een positieve bedrijfscultuur. De gesprekken die zij samen voeren, stimuleren medewerkers om zelf regie te nemen. Onze ondersteuning is daarom gericht op het bieden van handvatten aan leidinggevenden, zoals goede gesprekstechnieken.

Wij geloven dat aandacht voor de individuele medewerker in de organisatie het allerbelangrijkste uitgangspunt is voor persoonlijk leiderschap. De medewerker wordt hierdoor gestimuleerd de regie te nemen in zijn of haar werkgeluk, ontwikkeling en inzetbaarheid. En laat dit nu de basis zijn van een sterk verzuimmanagement!