Paradigma - Argo-55

Welkom op dearbodienst.nl

Ondersteuning met raad en daad

Wij zijn uw partner op het gebied van verzuim.

De Arbodienst is een arbodienstverlener die u en uw organisatie op een nuchtere, verfrissende en praktische wijze ondersteunt bij het optimaliseren van vitaliteitsbeleid, verzuimbegeleiding en de arbeidsomstandigheden. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste trends, ontwikkelingen en wet- en regelgeving binnen ons vakgebied.

Eigen regie

De Arbodienst staat voor het behouden van de eigen regie van u en uw medewerker en wil u en uw medewerker bijstaan in het proces naar een duurzame terugkeer in het eigen werk. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden in werk, en niet naar wat de medewerker niet kan. De verzuimende medewerker heeft samen met zijn of haar leidinggevende de verantwoordelijkheid om een oplossing te ontwikkelen. Hierdoor heeft u als werkgever en leidinggevende de regie en staat de medewerker zelf aan het roer om ervoor te zorgen dat hij of zij vitaal en gelukkig is en blijft. Zowel mentaal als fysiek, in het privéleven als op het werk! 

De samenwerking

Nadat wij kennis met u hebben gemaakt, koppelen wij u aan een vaste Adviseur Arbeid en Gezondheid. Deze adviseur werkt nauw samen met de leidinggevenden en de afdeling HR, zodat we geen re-integratiekansen voor u en uw medewerker missen. De Adviseur Arbeid en Gezondheid is, naast de leidinggevende, het vaste en eerste aanspreekpunt voor uw medewerker wanneer hij of zij zich afmeldt voor zijn of haar werkzaamheden. Hierdoor kunnen wij gerichter adviseren en anticiperen op de behoefte van de medewerker. Dit geeft de medewerker direct persoonlijke zorg en aandacht. De Adviseur Arbeid en Gezondheid maakt vervolgens een inschatting waarom de medewerker verzuimt en wat hij of zij nodig heeft. Daarna maakt de adviseur een afweging of er acties uitgezet moeten worden.

De Adviseur Arbeid en Gezondheid heeft een spilfunctie en werkt nauw samen met Praktijkondersteuners Bedrijfsarts (POB), Bedrijfsartsen, Arboverpleegkundigen en andere (medisch) specialisten. Hierdoor staan wij veel dichter bij u en uw medewerker, waardoor wij gerichter kunnen adviseren en meer grip krijgen op de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim. Omdat wij ons tussen u en uw medewerker bevinden, leren wij uw organisatie en uw medewerkers goed kennen. De adviseur kan daardoor organisatiebreed trends en ontwikkelingen op het gebied van verzuim signaleren en u hierin adviseren.

Voor de adviseur staat de relatie tussen u en uw medewerker altijd voorop. De adviseur adviseert en ondersteunt u daarbij waar nodig. U kunt hierbij denken aan het voeren van gesprekken en het maken van re-integratie verslagen. Ook zal uw adviseur u gedurende het arbeidsverzuim adviseren over de te nemen stappen in het proces, ten bate van u en uw medewerker.

Samenwerking met partners

De Arbodienst is onderdeel van paraDIGMA groep. Hierdoor heeft u diverse specialismen binnen handbereik. We werken nauw samen met onze partners binnen paraDIGMA groep, zoals PSION (psychologen), Puls (Re-integratiespecialisten en Arbeidsdeskundigen) en Resolu (Bezwaar en beroep, WGA en ziektewet). Dit betekent dat de Adviseur Arbeid en Gezondheid direct een advies op maat kan geven, er kortere wachttijden zijn dan in het reguliere circuit en we te allen tijde de regie behouden. Dit heeft ook weer een positief effect op het welzijn en herstel van uw medewerker; u kunt er zelfs arbeidsverzuim mee voorkomen of verkorten!