Argo Advies t2-49-klein

Welkom op dearbodienst.nl

Trainingen en workshops: altijd een goed idee!

Wij zijn een arbodienstverlener met een eigenzinnige en een moderne kijk op verzuim, vitaliteit en arbeidsomstandigheden. Onze uitgebreide, diepgaande kennis en onze ervaringen op dit gebied delen wij graag met leidinggevenden en medewerkers door middel van workshops en trainingen. 

Samen met u inventariseren we wat de aandachtspunten binnen uw organisatie zijn en wat voor u en uw medewerkers belangrijk is. Vervolgens kijken we naar een passende samenstelling van de workshop of training. Indien gewenst, is het mogelijk om een workshop en/of training op maat samen te stellen. 

Op deze pagina vindt u alle workshops en trainingen die De Arbodienst, in samenwerking met partners, aanbiedt. Zowel fysiek als online. 

Trainingen & Workshops

Verzuim: wat u écht moet weten!

Verzuim wordt veelal gezien als lastig en negatief. Daarnaast voelt het voor veel leidinggevenden ongrijpbaar vanwege de (medische) klacht. Anders dan soms gedacht wordt, heeft u als leidinggevende veel invloed op het verzuim binnen de organisatie.&n...

Trainingen & Workshops

Verzuimpreventie

Heeft u al eens meegemaakt dat een collega langdurig uitviel wegens ziekte, waarop de reactie van andere collega was: “Ja, dit zag ik wel aankomen”?

Trainingen & Workshops

Frequent verzuim

Heeft u binnen uw organisatie al een frequent verzuimbeleid? Of het antwoord nu ja of nee is, in beide gevallen is deze workshop van toegevoegde waarde.

Trainingen & Workshops

Verzuim in balans

Als u een gesprek voert, is het belangrijk om zowel zachte als harde vaardigheden toe te passen. Enkel zachte vaardigheden levert u immers niets op en enkel harde vaardigheden levert alleen maar strijd op.

Trainingen & Workshops

Functioneringsgesprekken

Leidinggevenden hebben vaak een dubbelrol: namelijk coach en rechter. Tijdens functioneringsgesprekken wordt deze dubbelrol zichtbaar: enerzijds dient een leidinggevende de medewerker te coachen, zodat hij of zij zich ontwikkelt. Anderzijds zit ...

Trainingen & Workshops

Confronteren

Wij horen vaak de opmerking: “wij kennen onze pappenheimers”; de medewerkers die al jaren de kantjes er van af lopen en hun rechten beter kennen dan hun plichten. Hoe kunt u hier als leidinggevende mee omgaan?

Trainingen & Workshops

Vitaliteit

‘Coachend leiderschap’ en ‘eigenaarschap van de medewerker’ zijn vaak genoemde voorwaarden om het vitaliteitsgedrag van de medewerkers te veranderen. Maar in de praktijk blijkt het realiseren van deze voorwaarden en het bespreekbaar maken van vitalit...

Trainingen & Workshops

Vitaal en fysiek werken

Het uitvoeren van fysieke arbeid kan fysieke klachten veroorzaken. Steeds meer werkgevers leggen dan ook de focus op het verlagen van deze fysieke belasting, bijvoorbeeld door de werkomstandigheden te verbeteren.

Trainingen & Workshops

Vitaal en dynamisch werken

Bij het uitvoeren van beeldschermwerkzaamheden ontstaan regelmatig fysieke klachten. Dat we een correcte werkhouding moeten aannemen en regelmatig moeten bewegen, is bekend. Echter, hier daadwerkelijk handen en voeten aan geven, is makkelijker gezegd...

Trainingen & Workshops

Online workshop 'Vitaliteitskermis'

Vitaliteit: u hoort en ziet zo ontzettend veel over dit onderwerp. Iedereen lijkt wel te weten wat goed en wat vooral niet goed voor u is. Soms zien we door de bomen het bos niet meer: het lijkt wel een kermis!

Trainingen & Workshops

Thuiswerken: do's and dont's

Veel medewerkers hebben de mogelijkheid om thuis (beeldscherm) werkzaamheden te verrichten. Soms is dit een uitdaging; thuis zijn immers niet alle faciliteiten aanwezig die we op het werk wel hebben.

Trainingen & Workshops

Feedback versus Reflectie

Al jaren wordt feedback geven aan elkaar gestimuleerd, maar het heeft ook een negatieve bijsmaak gekregen. Als men vraagt: “Mag ik u feedback geven?”, hoort men veelal: “mag ik u vertellen wat ik niet goed vond?” Feedback wordt vaak gezien als kritie...

Trainingen & Workshops

Timemanagement

In een wereld vol prikkels ligt inefficiënt werken op de loer. Sterker nog, in veel gevallen werken medewerkers daadwerkelijk inefficiënt.

Trainingen & Workshops

Training Ziektewet & WGA

Werkgevers worden steeds meer verplicht om zich in te spannen om zieke werknemers die dreigen ziek uit dienst te gaan, te re-integreren om ziekteverzuim en schade zoveel mogelijk te voorkomen. De kosten van de werknemers die ziek uit dienst gaan kome...

Trainingen & Workshops

Training Inzetbaarheidsgesprekken

Deze training kenmerkt zich door een zeer hoog (inter)actief karakter. Na een korte theoretische uiteenzetting per onderwerp zal er steeds uitgebreid worden geoefend.De inzet van een ervaren rollenspelactrice is hierbij van zeer toegevoegde waarde. E...

Trainingen & Workshops

Training Psychische Weerbaarheid

In deze training bieden wij leidinggevenden tools en advies om medewerkers met psychische klachten de juiste ondersteuning te kunnen bieden