Argo Advies t2-3

Welkom op dearbodienst.nl

Herkent u de signalen van psychische klachten?

Wanneer een medewerker door psychische klachten uitvalt, is het zaak zo snel mogelijk te beginnen met professionele begeleiding. 

Een psychische interventie heeft pas zin als de achterliggende problematiek duidelijk is. Daarom voert de adviseur van De Arbodienst eerst intensieve gesprekken met de leidinggevende en de medewerker. Als uit deze gesprekken blijkt dat de hulp van een psycholoog gewenst is, dan kunnen we het traject voortzetten in samenwerking met onze zusterorganisatie PSION. 

Re-integreren 

Het belangrijkste doel van een psychische interventie is het komen tot herstel. Dit betekent uiteraard ook herstel met betrekking tot werkzaamheden van een medewerker. De PSION-psychologen bekijken of een medewerker de reguliere werkzaamheden, of een deel hiervan, kan uitvoeren. Soms is het advies om aangepast werk te gaan doen. De psycholoog stelt de verwachtingen vast over de duur van klachten en beperkingen. Verder komen de mogelijkheden en eventuele vervolgstappen voor herstel en re-integratie aan bod. 

Signaleren van psychische klachten 

De PSION-psycholoog helpt leidinggevenden om de signalen van psychische klachten, zoals vermoeidheid of verandering in gedrag, te herkennen en bespreekbaar te maken. Op deze manier krijgt u als leidinggevende meer grip op uitval door psychische klachten en het voorkomen hiervan. 

Hulp bij een traumatische ervaring? 

Voor mensen die traumatische ervaringen in hun leven hebben opgedaan, biedt De Arbodienst, in samenwerking met onze zusterorganisatie PSION, aangepaste begeleiding. Kijk voor meer informatie op de pagina: EMDR 

Wilt u meer informatie?

PSION

Deze dienst wordt uitgevoerd in samenwerking met onze zusterorganisatie PSION. Binnen paraDIGMA groep is PSION expert op het gebied van psychische klanten en psychische interventies.

Meer informatie leest u op de website van PSION