Argo Advies t2-3

Welkom op dearbodienst.nl

Psychische interventies

Psychische klachten zorgen vaak voor langdurig verzuim. Onder psychische klachten worden mentale problemen bedoeld, die verschillende oorzaken kunnen hebben. Wanneer een medewerker door psychische klachten verzuimt, is het van belang om snel professionele interventie aan te bieden.

Wij plakken nooit etiketten op een medewerker, en zorgen ervoor dat de medewerker altijd centraal blijft staan. Als uit de gesprekken blijkt dat de hulp van een psycholoog gewenst is, dan kunnen we adviseren om het traject voort te zetten in samenwerking met onze zusterorganisatie PSION. 

Bij PSION vinden we het belangrijk dat een medewerker snel geholpen wordt. Wij werken daarom niet met wachtlijsten, maar zorgen ervoor dat er binnen 48 uur een persoonlijk gesprek wordt ingepland met een PSION-psycholoog. De eerste afspraak wordt vervolgens binnen 7 werkdagen ingepland.

Het signaleren van psychische klachten 

Een PSION-psycholoog helpt, naast het herstel van de medewerker, leidinggevenden om signalen van psychische klachten, zoals vermoeidheid, stress of verandering in gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken. Dit doen wij met sparringsessies waarin we praktische en waardevolle tips geven. Ook is het mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen. Op deze manier krijgt u als leidinggevende meer grip op verzuim en het voorkomen hiervan. 

Gezamenlijk doel: herstel

Het belangrijkste doel van een psychische interventie is: herstel. Dit betekent uiteraard ook herstel met betrekking tot de werkzaamheden van een medewerker. De PSION-psychologen bekijken of een medewerker de reguliere werkzaamheden, of een deel hiervan, nog kan uitvoeren. Soms is het advies om aangepast werk te gaan doen. De psycholoog stelt de verwachtingen vast over de duur van klachten en beperkingen. Verder komen de mogelijkheden en eventuele vervolgstappen voor herstel en re-integratie aan bod. 

Hulp bij een traumatische ervaring? 

Voor medewerkers die traumatische ervaringen in hun leven hebben opgedaan, biedt De Arbodienst, in samenwerking met onze zusterorganisatie PSION, aangepaste begeleiding. Ga voor meer informatie over deze dienst naar EMDR.

Wilt u meer informatie?

PSION

Deze dienst wordt uitgevoerd in samenwerking met onze zusterorganisatie PSION. Binnen paraDIGMA groep is PSION expert op het gebied van psychische klanten en psychische interventies.

Meer informatie leest u op de website van PSION