Paradigma - Argo-102

Welkom op dearbodienst.nl

Veel vragen. Veel antwoorden.

Heeft u een vraag? Wij hebben veel voorkomende vragen met hun antwoorden alvast onder elkaar gezet.

Mocht uw vraag er niet tussen staan of is iets niet duidelijk, neem dan contact met ons op.

Begrippenlijst

Het inzetbaarheidsteam van De Arbodienst ondersteunt werkgevers en haar medewerkers in het dagelijkse proces van verzuimbegeleiding, maar ook in het voorkomen van verzuim binnen de organisatie. Dit team bestaat uit:

  • AAG = De Adviseur Arbeid & Gezondheid
  • POB = De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts
  • AVK = De Arboverpleegkundige
  • De(Bedrijfs)arts

De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts, afgekort tot POB,  ondersteunt de Bedrijfsarts en de Arboverpleegkundige en werkt onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfsarts. Hij/zij is bevoegd om bij de medewerker een anamnese af te nemen. Via een telefonische triage, verzamelt de POB (medische) informatie die van invloed kan zijn op het re-integratietraject en legt deze voor aan de bedrijfsarts. Op basis van deze informatie, kan de Bedrijfsarts een advies opstellen voor zowel werkgever als medewerker. De bedrijfsarts bepaalt direct of en zo ja, bij welke medisch professional een vervolgconsult plaatsvindt.

Zou jij wel aan de slag willen als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts? Check dan onze actuele POB-vacatures

De arboverpleegkundige, afgekort AVK, is één van de medisch professionals binnen het inzetbaarheidsteam. De Arboverpleegkundigen hebben een BIG-registratie, wat maakt dat zij verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor hun beroepsuitoefening. De AVK werkt wel onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Taken die de AVK uitvoert zijn onder andere het houden van spreekuren en het opstellen van re-integratieadvies en de probleemanalyse WIA.

In het bezit van een BIG-registratie en zou je ons wel willen versterken met jouw kwaliteiten als Arboverpleegkundige? Bekijk ons overzicht van actuele AVK- vacatures.

De Adviseur Arbeid & Gezondheid, ook wel de AAG genoemd, is de eerste contactpersoon voor de werkgever en de medewerker en ondersteunt hen in het verzuimproces bij de re-integratie en alle wettelijke verplichtingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter. Hij/zij sluit aan bij verzuimgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, ter ondersteuning en advisering. De AAG helpt de leidinggevende om de juiste vragen te stellen aan de medewerker, gericht op mogelijkheden in arbeid. Als er hulp gewenst is bij het inschatten van de belastbaarheid van de medewerker, plant de AAG een consult bij de POB die samen met de arts de medische situatie beoordeelt.

Klinkt dit als een functie voor jou? Bekijk dan onze beschikbare AAG- vacatures

De (Bedrijfs)arts is eindverantwoordelijk voor de sociaal-medische begeleiding van de medewerker. Door middel van taakdelegatie belegt de (Bedrijfs)arts een aantal van de taken bij de andere medisch professionals, zoals de POB en de AVK. Door bij ieder dossier betrokken te zijn, bepaalt de (Bedrijfs)arts welke medisch professional voor welk dossier de sociaal-medische begeleiding op kan pakken. Bij stagnatie of forse veranderingen in de medische situatie, trekt de (Bedrijfs)arts de begeleiding naar zich toe. Ook kan hij/zij aansluiten bij tactische en strategische overlegmomenten bij de klant, samen met de AAG.

Wij zoeken regelmatig artsen ter versterking van onze teams. Dus ben jij de Bedrijfsarts en Inspirator die net dat beetje meer kan bieden aan zijn of haar collega's? Of ben je een ervaren arts en zou de je wereld van de arbodienstverlening willen ontdekken? Of een Bedrijfsarts die over wil stappen van omgeving? Ben jij die Bedrijfsarts die wij nodig hebben? Bekijk dan het overzicht van onze actuele vacatures voor artsen.

Maar ook als jij een coassistent en/of jonge arts bent die bijna of net klaar is met geneeskunde en wilt weten of Bedrijfsgeneeskunde bij De Arbodienst de volgende stap in jouw carrière is, horen we graag van je. Bekijk onze "arts in spe" vacatures.

Algemene vragen

U kunt eenvoudig op de knop 'meer informatie' klikken bij een dienst om zo met ons in contact te komen. 

Dat is goed om te horen. Wij maken ook graag kennis met u! Vul het contactformulier in of bel ons via 088-0313200. 

Jazeker. Onze zusterorganisatie PSION kan zonder wachtlijsten direct ondersteuning bieden. Kijk voor meer informatie op de pagina psychische interventies

Er is geen minimaal aantal medewerkers dat een organisatie dient te hebben. Elke organisatie met personeel is verplicht een RI&E af te nemen als onderdeel van het Arbobeleid. Er gelden een tweetal uitzonderingen:

  • Als alle medewerkers bij elkaar opgeteld minder dan 40 uur samen werken.
  • De organisatie minder dan 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen. 

Ja, De Arbodienst is een gecertificeerde arbodienst met landelijke dekking. Hier vindt u een overzicht van onze spreeklocaties. 

Ja, De Arbodienst is een gecertificeerde, landelijke arbodienst. Heeft u vragen over certificering of wilt u een kopie van het certificaat ontvangen, stuur dan een mail naar kwaliteit@paradigma.nl

Uw medewerker dient zich bij zijn of haar leidinggevende ziek te melden. U kunt de medewerker vervolgens als ziek registreren in uw HR/Personeels informatie systeem mits er een koppeling actief is met ons verzuimregistratiesysteem. Indien er geen koppeling is, kunt u de medewerker direct in het verzuimregistratiesysteem van De Arbodienst registreren. Mocht u niet weten, wat de precieze afspraak is met De Arbodienst, neem dan contact op met uw HR afdeling, Adviseur Arbeid en Gezondheid of neem contact op met onze servicedesk via 088-0313200.

Specifieke vragen

De Wet verbetering poortwachter is een wet die op 1 april 2002 van kracht geworden om langdurig verzuim tegen te gaan. De wet geeft aan dat een een werkgever en medewerker samen met een gecertificeerde Arbodienst of bedrijfsarts moeten werken aan een snelle doch verantwoordelijke re-integratie van een medewerker indien de medewerker verzuimt. Als werkgever wordt er van u geacht dat er een actieve rol gespeeld wordt bij de re-integratie.

Onder trainingen & workshops treft u alle informatie betreffende dit onderwerp. De Arbodienst biedt u, in samenwerking met onze zusterorganisaties van paraDIGMA groep, inspirerende en effectieve trainingen, workshops en opleidingen. Deze trainingen en workshops kunnen bij u op kantoor gegeven, mits aangegeven. 

Zowel de (bedrijfs)arts als de Adviseur Arbeid en Gezondheid is gebonden aan strenge regels conform privacy. Er mag nooit medische gegevens doorgegeven worden aan de werkgever. Lees hier onze privacyverklaring

Bij De Arbodienst is uw vaste contactpersoon een Adviseur Arbeid en Gezondheid. Dit geldt voor zowel de medewerkers als de werkgever.