Paradigma - Argo-102
Veelgestelde vragen

Veel vragen. Veel antwoorden.

Algemene vragen

Er is geen minimaal aantal medewerkers dat een organisatie dient te hebben. Elke organisatie met personeel is verplicht een RI&E af te nemen als onderdeel van het Arbobeleid. Er gelden een tweetal uitzonderingen:

  • Als alle medewerkers bij elkaar opgeteld minder dan 40 uur samen werken.
  • De organisatie minder dan 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen.

U kunt eenvoudig op de knop 'meer informatie' klikken bij een dienst om zo met ons in contact te komen. 

Dat is goed om te horen. Wij maken ook graag kennis met u! Vul het contactformulier in of bel ons via 088-0313200. 

Jazeker. Onze zusterorganisatie PSION kan zonder wachtlijsten direct ondersteuning bieden. Kijk voor meer informatie op de pagina psychische interventies

Uw medewerker dient zich bij zijn of haar leidinggevende ziek te melden. U kunt de medewerker vervolgens als ziek registreren in uw HR/Personeels informatie systeem mits er een koppeling actief is met ons verzuimregistratiesysteem. Indien er geen koppeling is, kunt u de medewerker direct in het verzuimregistratiesysteem van De Arbodienst registreren. Mocht u niet weten, wat de precieze afspraak is met De Arbodienst, neem dan contact op met uw HR afdeling, Adviseur Inzetbaarheid of neem contact op met onze servicedesk via 088-0313200.

Ja, De Arbodienst is een gecertificeerde arbodienst met landelijke dekking. Hier vindt u een overzicht van onze spreeklocaties. 

Ja, De Arbodienst is een gecertificeerde, landelijke arbodienst. Heeft u vragen over certificering of wilt u een kopie van het certificaat ontvangen, stuur dan een mail naar kwaliteit@paradigma.nl

Specifieke vragen

De Wet verbetering poortwachter is een wet die op 1 april 2002 van kracht geworden om langdurig verzuim tegen te gaan. De wet geeft aan dat een een werkgever en medewerker samen met een gecertificeerde Arbodienst of bedrijfsarts moeten werken aan een snelle doch verantwoordelijke re-integratie van een medewerker indien de medewerker verzuimt. Als werkgever wordt er van u geacht dat er een actieve rol gespeeld wordt bij de re-integratie.

Onder trainingen & workshops treft u alle informatie betreffende dit onderwerp. De Arbodienst biedt u, in samenwerking met onze zusterorganisaties van de paraDIGMA groep, inspirerende en effectieve trainingen, workshops en opleidingen. Deze trainingen en workshops kunnen bij u op kantoor gegeven, mits aangegeven. 

Bij De Arbodienst is uw vaste contactpersoon een Adviseur Inzetbaarheid. Dit geldt voor zowel de medewerkers als de werkgever. 

Zowel de (bedrijfs)arts als de Adviseur Arbeid & Gezondheid is gebonden aan strenge regels conform privacy. Er mag nooit medische gegevens doorgegeven worden aan de werkgever. Lees hier onze privacyverklaring