Uw organisatie optimaal vitaal en  toekomstbestendig

Anders kijken zorgt voor nieuwe inzichten en kansen

Met een multidisciplinair team van ervaren professionals en medisch specialisten helpen wij u anders te handelen en te kijken naar succesfactoren als inspirerend leiderschap en goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit- en verzuimmanagement. In onze aanpak draait het om het samenspel tussen de organisatie, medewerkers en onze professionals. Samen zijn we verantwoordelijk voor de organisatiecultuur, arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van arbeid. 

Lees meer over de kansen voor uw organisatie! 

Argo Advies t2-40
Positieve aandacht is het uitgangspunt
Persoonlijk leiderschap
Aandacht voor de mens in de organisatie
Wie zijn been breekt, moet werken aan zijn herstel. Zo simpel is dat. Hoe iemand dat doet, verschilt van mens tot mens. De een blijft thuis en ziet geen mogelijkheid om te werken. De ander regelt vervoer en overlegt dezelfde dag nog met zijn werkgever hoe nu verder. Waarom iemand de keuze maakt om wel of niet te verzuimen, heeft vooral te maken met hoe iemand ‘in zijn vel zit’, hoe de relatie is met collega’s, leidinggevenden en hoe de situatie thuis is. Leidinggevenden die de oorzaak van het verzuim willen achterhalen, moeten het daar dus zoeken. De oplossing voor het arbeidsverzuim ligt namelijk in de handen van de medewerker zelf.
Argo Advies t2-29

Duurzame inzetbaarheid

Energiek en op een fijne wijze werken

Duurzame inzetbaarheid; waar denkt u dan aan? 
Argo Advies t2-10

Verzuimmanagement door eigen regie

Eigen regie

80% van de verzuimende medewerkers is niet per definitie arbeidsongeschikt door ziekte. Ook bij de medewerkers die De Arbodienst spreekt, merken we dat er vaak hele andere redenen achter een ziekmelding schuilgaan. 
Argo Advies t2-62

Preventie en vitaliteit, minder verzuim en meer werkplezier

Voorkomen is beter dan verzuimen

Heeft u al eens meegemaakt dat een medewerker uitviel wegens ziekte, waarop de reactie van een collega was: “ja, dit zag ik wel aankomen”? Een typisch voorbeeld van een organisatie waar nog volop kansen liggen op het gebied van preventie en vita...