Paradigma - Argo-14

Welkom op dearbodienst.nl

Maak van werk een loopbaan

Iedereen heeft talenten en die moeten optimaal benut worden! De specialisten van onze zusterorganisatie Optios ondersteunen uw medewerkers bij hun loopbaanwensen. Wie is uw medewerker en waar liggen zijn/haar ambities? Middels gesprekken en assessments kan de medewerker duurzaam ingezet worden, op het juiste spoor worden gezeten vol vertrouwen richting de toekomst kijken.

Wanneer wordt het werk dan een loopbaan? Dat begint met zelfinzicht. Samen met uw medewerker kijken we naar zijn of haar mogelijkheden en worden ambities in kaart gebracht. Vervolgens kijken we naar de huidige werksituatie en naar de mogelijkheden om die ambities te realiseren, in de huidige of wellicht in een andere functie.

Intensiever hoog-rendement-aanpak bij Optios

Loopbaanbegeleiding van Optios is een intensieve hoog-rendement-aanpak, gebaseerd op wekelijkse of tweewekelijkse coaching-gesprekken. Concrete, praktische en persoonlijke vragen en opdrachten helpen uw medewerker om zicht te krijgen op zichzelf en zijn of haar functioneren. Praktisch, preventief én motiverend. Wie Optios-loopbaanbegeleiding tijdig inschakelt, zorgt ervoor dat medewerkers hun mogelijkheden, ambities en huidig werk op elkaar afstemmen.

Wilt u meer informatie?

Optios

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Optios. Binnen paraDIGMA groep is Optios expert op het gebied van spoor 2 en 3-begeleiding en ontwikkeltrajecten

Meer informatie leest u op de website van Optios.