Paradigma - Argo-204

Welkom op dearbodienst.nl

'Niets doen' is geen optie

Wanneer een medewerker na twee jaar arbeidsongeschiktheid geen passend werk heeft gevonden, gaan we over naar spoor 3. We brengen in kaart wat een medewerker wél kan, want ‘niets doen’ is geen optie. Onze zusterorganisatie Puls kijkt samen met u en de bedrijfsarts naar een passende oplossing op basis van het belastbaarheidsprofiel en de verdiencapaciteit. 

Een werkgever is 12 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van een verzuimende medewerker en de WGA-uitkering (nog maximaal 10 jaar). Om de medewerker naar een duurzaam herstel te begeleiden, helpen wij u goede afspraken te maken met een nieuwe organisatie over inlenen, detacheren en financiële risico’s. 

Meer informatie over een Spoor 3-traject vindt u op de website van Puls.

Wilt u meer informatie?

Puls

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Puls. Binnen paraDIGMA groep is Puls expert op het gebied arbeidsdeskundige onderzoeken, re-integratie en mobiliteit .

Meer informatie leest u op de website van Puls