Paradigma - Argo-204

Welkom op dearbodienst.nl

'Niets doen' is geen optie

Als een medewerker twee jaar lang niet heeft kunnen werken, dan is het tijd voor spoor 3. Want niets doen is geen optie en is schadelijk voor de medewerker en heel kostbaar voor de werkgever.

De werkgever van een verzuimende medewerker is in totaal 12 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling (de eerste twee jaar van het verzuim) en de WGA-uitkering (nog maximaal 10 jaar). Daar wordt niemand gelukkig van. Zowel de werkgever als de medewerker niet. Wij gaan samen met u, onze bedrijfsarts en onze zusterorganisatie Optios zorgvuldig aan de slag voor een passende oplossing.

We brengen in kaart wat de medewerker wél kan. Op basis van het belastbaarheidsprofiel en de verdiencapaciteit, kijken we naar mogelijkheden voor de medewerker om weer aan de slag te gaan. We helpen u goede afspraken te maken met een nieuwe organisatie over inlenen, detacheren en financiële risico's en we helpen uw medewerker om een volgende stap te zetten!

Meer lezen over deze dienst?

Meer informatie over een Spoor 3 traject kunt u op de site van Optios vinden.

Wilt u meer informatie?

Optios

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Optios. Binnen paraDIGMA groep is Optios expert op het gebied van spoor 2 en 3-begeleiding en ontwikkeltrajecten

Meer informatie leest u op de website van Optios.