Argo Advies t2-76

Welkom op dearbodienst.nl

De werkwijze en toepassing van de RI&E

RI&E: van theoretisch document naar praktische tool

Veilig en gezond werken: dat vindt iedereen belangrijk. En laat dit nu het doel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) zijn. Toch denken de meesten niet direct aan de RI&E. En dat is jammer, want het kan uw organisatie meer opleveren dan u direct verwacht!

Wel of geen “Week van de RI&E”, bij De Arbodienst is het altijd tijd om de RI&E in de spotlight te zetten! De RI&E is namelijk een belangrijk onderwerp voor u als werkgever: naast dat u simpelweg verplicht bent om de RI&E uit te voeren, levert het uw organisatie en uw medewerkers ontzettend veel op. Door de risico’s binnen uw organisatie aan te pakken zorgt u er niet alleen voor dat medewerkers veilig kunnen werken en gezond en wel naar huis kunnen; u verlaagt ook het verzuim in uw organisatie en zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit bij uw medewerkers!  

De RI&E

Elke organisatie loopt risico’s: dat hoort bij het ondernemerschap. En zolang alles goed gaat, staat een gedegen risico-inventarisatie wellicht niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Maar wat als er plotseling wél iets mis gaat? Zoals een bedrijfsongeval? Een medewerker die in contact komt met gevaarlijke stoffen? Of als een medewerker uitvalt, omdat hij of zij te zwaar werk uitvoert of een te hoge werkdruk ervaart? Dan staat de productie stil of moet u een talentvolle medewerker missen. Daarbij komen nog eens de kosten van verzuim en mogelijke reparaties kijken. Bovendien kunnen dergelijke situaties uw goede naam in gevaar brengen. Kortom, behoorlijke organisatierisico’s!

Een RI&E helpt u om deze risico’s terug te dringen. Wij, als De Arbodienst hebben een eigenzinnige kijk op veiligheid als het gaat om de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Wij geloven dat:

  • De RI&E is niet een document of de naleving van wetgeving maar het fundament van uw Arbo- en verzuimbeleid.
  • Veilige organisaties ontstaan alleen door de risico’s van arbeidsomstandigheden te verkleinen. Een goede (dynamische) RI&E draagt bij aan een gezonde organisatie en aan het voorkomen van gezondheidsrisico’s.
  • Een goede opvolging na de RI&E belangrijk is. Daarom willen wij dat samen met uw organisatie doen. Zodoende wordt uw organisatie veiliger en daarmee gezonder.

Werkwijze

Het uitvoeren van de Risico- Inventarisatie & Evaluatie is een samenwerking tussen uw bedrijf en De Arbodienst. De uitvoering bestaat uit drie fases: voorbereiding, de inventarisatie, en het opstellen (en bespreken) van de rapportage. De rapportage is duidelijk en overzichtelijk en omvat drie delen:

  1. Uitgangspunt voor de RI&E is de Arbowet en de gehanteerde vragenlijst IMA methodiek. Een inleidend en beschrijvend deel met een vragenlijst. De aandachtspunten worden gerapporteerd in het Plan van Aanpak. Aangezien de rapportage wordt nagelopen door een kerndeskundige is het uiteindelijke resultaat een getoetste en wettelijk rechtsgeldige RI&E.
  2. Het Plan van Aanpak. Nu begint het echte werk! Met de uitvoering van de RI&E heeft u veel belangrijke en relevante informatie geïnventariseerd en is er een plan van aanpak opgesteld. De volgende stap is doorpakken. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen, welke prioriteit dit heeft en binnen welke termijn dit opgepakt dient te worden. Welke maatregelen worden er genomen om de risico’s te beperken, hiervoor geldt dat voorkomen beter is dan genezen!
  3. De Toelichting op gebruikte termen en/of afkortingen. Veel termen en afkortingen die gebruikt worden is vaktaal, dit kan niet voor iedereen duidelijk zijn. Met deze toelichten is iedereen wegwijs in de RI&E en het Plan van Aanpak.

RI&E in de praktijk

In de praktijk komen de kerndeskundigen van De Arbodienst bij veel verschillende bedrijven. Deze bedrijven hebben nooit dezelfde risico’s en/of benodigde maatregelen. Daarom is het altijd maatwerk en daarvoor is kennis en aandacht nodig.

Iedere dag een kijk in de keuken van een nieuw bedrijf. Op zoek naar de mogelijke nog verborgen risico’s en welke maatregelen er mogelijk zijn. Uiteraard conform de Arbowetgeving en daarbij de grootste risico’s als eerste verhelpen.

De Arbodienst helpt u graag bij de vervolgstappen. U kunt denken aan vervolgstappen zoals het uitvoeren van o.a. verdiepende onderzoeken, Opleiding Preventiemedewerker, Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Werkplekonderzoeken, Trainingen/workshops RI&E of andere thema’s bv. Fysieke belasting en/of Geluidsonderzoeken.

Wilt u meer weten over de RI&E of wilt u een offerte opvragen? Neem dan contact op met De Arbodienst. Wij helpen u vraag verder en maken voor u een passend RI&E voorstel.

Het Laatste Nieuws