Argo Advies t2-76

Welkom op dearbodienst.nl

De werkwijze en toepassing van de RI&E

RI&E: van theoretisch document naar praktische tool

Veilig en gezond werken: dat vindt iedereen belangrijk. En laat dit nu het doel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) zijn. Toch denken de meesten niet direct aan de RI&E. En dat is jammer, want het kan uw organisatie meer opleveren dan u direct verwacht!

Wel of geen “Week van de RI&E”, bij De Arbodienst is het altijd tijd om de RI&E in de spotlight te zetten! De RI&E is namelijk een belangrijk onderwerp voor u als werkgever: naast dat u simpelweg verplicht bent om de RI&E uit te voeren, levert het uw organisatie en uw medewerkers ontzettend veel op. Door de risico’s binnen uw organisatie aan te pakken zorgt u er niet alleen voor dat medewerkers veilig kunnen werken en gezond en wel naar huis kunnen; u verlaagt ook het verzuim in uw organisatie en zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit bij uw medewerkers!  

De RI&E

Elke organisatie loopt risico’s: dat hoort bij het ondernemerschap. En zolang alles goed gaat, staat een gedegen risico-inventarisatie wellicht niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Maar wat als er plotseling wél iets mis gaat? Zoals een bedrijfsongeval? Een medewerker die in contact komt met gevaarlijke stoffen? Of als een medewerker uitvalt, omdat hij of zij te zwaar werk uitvoert of een te hoge werkdruk ervaart? Dan staat de productie stil of moet u een talentvolle medewerker missen. Daarbij komen nog eens de kosten van verzuim en mogelijke reparaties kijken. Bovendien kunnen dergelijke situaties uw goede naam in gevaar brengen. Kortom, behoorlijke organisatierisico’s!

Een RI&E helpt u om deze risico’s terug te dringen. Wij, als De Arbodienst hebben een eigenzinnige kijk op veiligheid als het gaat om de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Wij geloven dat:

 • De RI&E het fundament van uw Arbo- en verzuimbeleid is
 • Dat veilige organisaties alleen ontstaan door de risico’s van arbeidsomstandigheden te verkleinen. Een goede (dynamische) RI&E draagt bij aan een gezonde organisatie en aan het voorkomen van gezondheidsrisico’s.
 • Een goede opvolging na de RI&E belangrijk is. Daarom willen wij dat samen met uw organisatie doen.

Werkwijze

Het uitvoeren van de Risico- Inventarisatie & Evaluatie is een samenwerking tussen uw organisatie en De Arbodienst. De uitvoering bestaat uit drie fases: voorbereiding, de inventarisatie, en het opstellen (en bespreken) van de RI&E rapportage en het Plan van Aanpak.  De aandachtspunten worden gerapporteerd in het Plan van Aanpak en daarmee begint ook het echte werk. Met de uitvoering van de RI&E heeft u veel belangrijke en relevante informatie geïnventariseerd en is er een plan van aanpak opgesteld. De volgende stap is doorpakken. In het plan van aanpak staat welke prioriteit dit heeft en binnen welke termijn dit opgepakt dient te worden. Welke maatregelen worden er genomen om de risico’s te beperken, hiervoor geldt dat voorkomen beter is dan genezen!

Uitgangspunt voor de RI&E is de Arbowet. Aangezien de rapportage getoetst wordt door gecertificeerde Arbo kerndeskundigen is het uiteindelijke resultaat een getoetste en wettelijk rechtsgeldige RI&E.

RI&E in de praktijk

In de praktijk komen de Arbo kerndeskundigen van De Arbodienst bij veel verschillende bedrijven. Deze bedrijven hebben nooit dezelfde risico’s en/of benodigde maatregelen. Daarom is het altijd maatwerk en daarvoor is kennis en aandacht nodig.

Iedere dag een kijk in de keuken van een nieuwe organisatie, op zoek naar de mogelijke nog verborgen risico’s en welke maatregelen er mogelijk zijn. Uiteraard conform de Arbowetgeving en daarbij de grootste risico’s als eerste verhelpen.

Ons Team

Ons team bestaat uit de volgende kerndeskundigen:  

Geregistreerd Hoger Veiligheidskundige (HVK)

De Hoger Veiligheidskundige is expert op het gebied van veiligheidswetgeving, de Arbowet, en gebruikt die kennis om bedrijven te adviseren over hun veiligheidsbeleid.

Onze Hoger Veiligheidskundige kan u begeleiden//ondersteunen met de volgende stappen:

 • De procesveiligheid en veiligheid van de medewerkers in bedrijven.
 • Het uitvoeren en het toetsen van de RI&E.
 • Het beoordelen van werksituaties.
 • Adviseren met betrekking tot maatregelen ter vergroting van de veiligheid.
 • Instrueren van medewerkers en / of de OR.
 • Inspecties en controles binnen het bedrijfsproces op naleving van het veiligheidsbeleid.

Arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist is expert op het gebied van gezondheidsbedreigende factoren in de werkomgeving. Zij helpt u met het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s van medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden, en adviseert hoe deze werkzaamheden in een gezonde omgeving kunnen worden uitgevoerd.

Onze arbeidshygiënist onderzoekt onder andere:

 • Fysische belastingsfactoren, zoals geluid, trillingen, klimatologische factoren
 • Chemische belastingsfactoren, zoals blootstelling aan stoffen in brede zin. Van zuivere chemicaliën, mengsels of cocktails van industriële stoffen, stofdeeltjes, nanodeeltjes, stoffen in procesinstallaties, experimenten op laboratoriumschaal, tot gebruik in allerlei arbeidssituaties zoals bestrijdingsmiddelenindustrie, bouw, gezondheidszorg, schildersbranche, luchtvaart, metaalindustrie, afvalverwerkende bedrijven, research etc.
 • Biologische belastingsfactoren; blootstelling aan (en infecties door) levende biologische agentia, zoals bacteriën, virussen, parasieten, amoeben, en hun genetisch gemodificeerde varianten daarvan.

Arbeids- en Organisatie deskundige

De arbeids- en Organisatieadviseur is specialist op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties. Ook adviseert zij bedrijven over het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. De arbeids- en organisatieadviseur kan onder andere worden ingezet voor:

 • Advies over (en onderzoeken van) gezondheid, werkomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties.
 • Advies over het optimaliseren van arbeidsomstandighedenzorg als vervolg op risicobeheersing.
 • Advies over en onderzoeken van de kwaliteit van arbeid.
 • Advies over en onderzoeken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). 

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft recht op inzage in de Risico Inventarisatie & Evaluatie voor de organisatie waarvoor zij wordt ingehuurd om de werkgever te ondersteunen bij de uitvoering van de wettelijke taken.

Kennis over de uitkomsten van de RI&E helpen de bedrijfsarts bij de vaststelling van de mogelijke oorzaken van verzuim, net als de wijze waarop de medewerker het werk weer kan hervatten. Daarom wordt de bedrijfsarts geïnformeerd over de uitvoering en uitkomsten van de RI&E.

Vervolgstappen

De Arbodienst helpt u graag bij de vervolgstappen. U kunt denken aan vervolgstappen zoals het uitvoeren van verdiepende onderzoeken; bijvoorbeeld onderzoek naar de fysieke belasting en/of geluidsonderzoeken, of voor andere thema’s: zoals het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Werkplekonderzoeken, opleiding tot Preventiemedewerker of het verzorgen van trainingen en workshops over de RI&E.

Contact

Voor de week van de RI&E van 12 tot 16 juni geven arbodiensten, Arbo deskundigen, brancheorganisaties en nog veel meer, aandacht aan de RI&E. Op de website van Steunpunt RI&E kunt u meer informatie en video’s vinden over het opstarten van de RI&E voor uw organisatie. U kunt ook de flyer “De RI&E: hoe zit het ook alweer?” gemakkelijk via onze downloaden met meer informatie over de wettelijke verplichtingen rondom de RI&E.

Het Laatste Nieuws