rijbewijskeuring - De Arbodienst

Welkom op dearbodienst.nl

Tijd om de RI&E uit de onderste la te halen!

Veilig en gezond  werken: dat vindt iedereen belangrijk. En laat dit nu het doel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) zijn. Toch denken de meesten niet direct aan de RI&E. En dat is jammer, want het kan uw organisatie meer opleveren dan u direct verwacht!

Om de RI&E onder de aandacht te brengen bij werkgevers en medewerkers zou deze week, 15 juni t/m 19 juni ‘de week van de RI&E’ plaatsvinden. Helaas zijn de week van de RI&E en de bijbehorende activiteiten uitgesteld vanwege het coronavirus.

Maar dat is voor De Arbodienst geen reden om de RI&E niet alsnog in de spotlight te zetten! De RI&E is namelijk een belangrijk onderwerp voor u als werkgever: naast dat u simpelweg verplicht bent om de RI&E uit te voeren, levert het uw organisatie en uw medewerkers ontzettend veel op. Door de risico’s binnen uw organisatie aan te pakken zorgt u er niet alleen voor dat medewerkers veilig kunnen werken en gezond en wel naar huis kunnen; u verlaagt ook het verzuim in uw organisatie en zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit bij uw medewerkers!   

De RI&E

Elke organisatie loopt risico’s: dat hoort bij het ondernemerschap. En zolang alles goed gaat, staat een gedegen risico-inventarisatie wellicht niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Maar wat als er plotseling wél iets mis gaat? Zoals een bedrijfsongeval? Een medewerker die gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als een medewerker uitvalt omdat hij of zij te zwaar of teveel werk uitvoert? Dan staat de productie stil of moet u een talentvolle medewerker missen. Daarbij komen nog eens de kosten van verzuim en mogelijke reparaties kijken. Bovendien kunnen dergelijke situaties uw goede naam in gevaar brengen. Kortom, behoorlijke organisatierisico’s!

Een RI&E helpt u om deze risico’s terug te dringen. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw organisatie en een plan van aanpak voor het oplossen van deze risico’s. Met dit inzicht kunt u de kans op ongelukken en gezondheidsklachten aanzienlijk verkleinen en komt u niet voor onverwachte verassingen te staan.  

Maak de RI&E corona-proof 

De coronacrisis is hét bewijs dat de bedrijfscontinuïteit van de één op andere dag in gevaar kan komen. Wist u dat de RI&E de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van het coronavirus kan beperken?

Werkgevers staan in tijden van de coronacrisis voor een uitdaging, met name de werkgevers in de cruciale beroepen; als werkgever bent u verplicht zorg te dragen voor een veilige en gezonde werksituatie voor uw medewerkers. Dat vraagt in deze tijd wellicht voor veranderingen in de werkprocessen, werkwijzen, werkomgeving etc. Met andere woorden: de coronacrisis vraagt om een nieuw beleid met nieuwe protocollen! Update daarom uw huidige RI&E, zodat inzichtelijk wordt welke risico’s eventuele veranderingen met zich meebrengen. Zo zorgt u ervoor dat uw organisatie ‘corona-proof’ is! Wij helpen u graag op weg met deze 3 tips:

  1. In elke RI&E is het hoofdstuk ‘Biologische agentia’ opgenomen. Dit hoofdstuk focust zich op de risico’s van blootstelling aan micro-organismen en is voornamelijk relevant voor specifieke branches waar bijvoorbeeld de kans op infectie en/of besmetting aanwezig is. De meeste organisaties zullen dus niet met ‘Biologische agentia’ werken. Echter, door de coronacrisis loopt iedere organisatie risico op besmetting. Vul daarom dit hoofdstuk aan en stel een protocol samen. Communiceer dit protocol binnen de organisatie.
  2. Pak de coronarisico’s bij de bron aan! Het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is uiteraard een goed en noodzakelijk initiatief. Maar dit is de laatste stap in het verlagen van de risico’s voor uw organisatie. Een eerste stap is ervoor zorgen dat medewerkers met klachten passend bij het coronavirus de werkplek vermijden en dat de werkomgeving dusdanig is ingericht dat de hygiënemaatregelen in acht kunnen worden genomen, zoals de anderhalve meter afstand. Daarna kunt u PBM inzetten, zoals handgels en gelaatschermen.
  3. Bepaal of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo kan de belastbaarheid van bepaalde medewerkers (tijdelijk) lager of hoger zijn, bijvoorbeeld voor de medewerkers in cruciale beroepsgroepen of kwetsbare medewerkers. Ondanks dat u als werkgever zorgvuldig omgaat met het updaten van de RI&E en u een veilige en gezonde werkplek biedt, is het welzijn van uw medewerker het allerbelangrijkste. Ga daarom na of u voldoende maatregelen heeft getroffen om de veiligheid en het welzijn van bijvoorbeeld een kwetsbare medewerker te borgen. Denk hierbij aan het vermijden van oncontroleerbare situaties of het aanbieden van aangepast werk.

Aan de slag met de RI&E

De gezondheid en veiligheid van uw medewerkers start bij een goede Risico Inventarisatie & Evaluatie! De Arbodienst is dé expert en uw partner als het gaat om de RI&E. Of het nu gaat om een volledige RI&E of een aanvullende RI&E voor de coronarisico’s. Wij voeren deze graag voor u uit en begeleiden u bij het opstellen en uitvoeren van een gedegen plan van aanpak. Hierin werken we samen met uw preventiemedewerker!

Heeft u vragen of wilt u een offerte ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij doen graag een passend voorstel voor uw organisatie.

Stuur ons een mail op rie@dearbodienst.nl.

 

Het Laatste Nieuws