Argo Advies t2-47

Welkom op dearbodienst.nl

Creëer een gezonde en veilige werkomgeving

COVID-19 diensten

COVID-19 heeft in Nederland, en de rest van de wereld, een grote impact. Het belang van preventie is daardoor steeds belangrijker geworden.

De werkgever heeft een belangrijke taak bij de preventie van verzuim als gevolg van bijvoorbeeld COVID-19. Een van deze taken is het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en langdurig verzuim van medewerkers te voorkomen. 

COVID-sneltesten

Een manier om dit te waarborgen is het aanbieden van COVID-sneltesten aan medewerkers. Zo kunt u tijdig handelen wanneer iemand positief getest wordt en het veilig werken van de andere medewerkers waarborgen.

Om dit vanuit goed werkgeverschap te stimuleren, is het vanuit de overheid mogelijk om voor deze sneltesten subsidie te ontvangen.

COVID-vaccinaties

Momenteel zijn wij ook hard aan het werk om COVID-19 vaccinaties aan te kunnen bieden. Meer informatie over het vaccineren kunt u hier terugvinden.

Zo kunt als werkgever een veilige en gezonde werkomgeving creëren en waarborgen.

Wilt u meer informatie?

PDG Health Services

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie PDG Health Services. Binnen paraDIGMA groep is PDG Health Services uw partner voor medische (arbeids)vraagstukken. 

Meer informatie leest u op de website van PDG Health Services.