Argo Advies t2-18

Welkom op dearbodienst.nl

Van geldzorgen naar zorgen voor geld

Van de werkenden in Nederland heeft 21% lichte of ernstige betalingsproblemen. Hoe zit dat bij uw organisatie en wat doet u aan ondersteuning voor uw werknemers? Met (preventieve) budgetcoaching zorgt u ervoor dat uw medewerker weer financieel zelfredzaam wordt!

Voor veel mensen is het onder controle houden van hun financiële huishouding een hele uitdaging. Daarnaast kampen veel mensen met (langdurige) schulden. Dit kan van invloed zijn op de medewerker in zijn of haar functioneren en kan, in sommige gevallen, zelfs reden zijn voor verzuim! Om deze mensen weer financieel zelfredzaam te maken, biedt zusterlabel getFIT op maat ingerichte budgetcoaching aan. Vanuit onze visie dat medewerkers zelf verantwoordelijk blijven voor hun financiële huishouding, gaan wij met de medewerker aan de slag, zodat zij zelf weer de touwtjes in handen krijgen. Regie houden op het eigen leven, betekent ook regie houden op de financiën!

De medewerker aan het roer

Wat we natuurlijk niet vergeten, is dat mensen soms door de bomen het bos niet meer zien. Onze budgetcoaches dragen zorg voor overzicht en inzicht bij medewerkers, zonder zaken van hen over te nemen. Soms kan een multidisciplinaire aanpak nuttig zijn en wordt een psycholoog betrokken om een echte gedragsverandering te kunnen creëren. Deze psychologen zijn aangesloten bij paraDIGMA groep en zijn zonder wachtlijst inzetbaar. Vanuit deze positie kunnen medewerkers weer een horizon zien en daadwerkelijk zelf keuzes gaan maken en hun gedrag hierop aanpassen. Van geldzorgen naar zorgen voor geld!

Wilt u meer informatie?

getFIT

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie getFIT. Binnen paraDIGMA groep is getFIT expert op het gebied van vitaliteit en preventie. 

Meer informatie leest u op de website van getFIT