Argo Advies t2-72-2

Welkom op dearbodienst.nl

Geschikt voor een functie of verzekerig?

Beroeps- en verzekeringskeuringen

Wilt u zeker weten dat iemand geschikt is voor een functie of verzekering? Dan is het mogelijk om een beroepskeuring of een verzekeringskeuring aan te vragen.

Beroepskeuringen

Elk beroep stelt bepaalde fysieke en/of mentale eisen aan een medewerker. Bij sommige beroepen is het echter wettelijk verplicht om iemand voor een bepaald beroep te laten keuren. Zo heeft u als werkgever meer zekerheid over het veilig en gezond werken van een medewerker. Een beroepskeuring kan van toepassing zijn bij de aanstelling van een functie of het kan een periodieke keuring zijn.

Onderdelen van een beroepskeuring kunnen zijn:

  • Ademluchtkeuring;
  • Wachtdienstkeuring;
  • Of een chauffeurs/rijbewijskeuring.

Verzekeringskeuringen

Wilt u een specifieke polis afsluiten bij een verzekeraar? Dan kan de verzekeraar aan u vragen om een verzekeringskeuring uit te laten voeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een keuring voor een arbeidsgeschiktheidsverzekering of een levensverzekering.

Ook voor verzekeraars

Andersom kan het ook. Als verzekeraar kunt u ook een kandidaat-verzekerde vragen om een basiskeuring, uitgebreide keuring of een gericht medisch onderzoek uit te laten voeren. Wij ondersteunen de verzekeringsmaatschappij om deze keuring zo goed mogelijk in te richten en te organiseren.

 

Wilt u meer informatie?

PDG Health Services

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie PDG Health Services. Binnen paraDIGMA groep is PDG Health Services uw partner voor medische (arbeids)vraagstukken. 

Meer informatie leest u op de website van PDG Health Services.