Paradigma - Argo-134

Welkom op dearbodienst.nl

Training Ziektewet & WGA

Werkgevers worden steeds meer verplicht om zich in te spannen om zieke werknemers die dreigen ziek uit dienst te gaan, te re-integreren om ziekteverzuim en schade zoveel mogelijk te voorkomen. De kosten van de werknemers die ziek uit dienst gaan komen individueel voor rekening van de grote werkgevers. Vaak besluiten werkgevers om eigenrisicodrager te worden om meer sturing te houden op de schades. Tegelijkertijd moeten zij dit doen in een omgeving die continu verandert, denk bijvoorbeeld aan wetgeving, gerechtelijke uitspraken en privacy. Het zijn onderwerpen die ervoor zorgen dat actuele kennis noodzakelijk is.

Resolu verzorgt trainingen en workshops op maat. Wij zorgen ervoor dat uw kennis over de ziektewet en de WGA, de gevolgen van eigenrisicodragerschap en op welke wijze u invloed kan uitoefenen op het beheersen van de risico's. We kijken naar de behoefte van de klant en stemmen daarop af. 

Wilt u meer informatie?

Resolu

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Resolu. Binnen paraDIGMA groep is Resolu expert op het gebied van Ziektewet- en WGA dossiers en eigenrisicodragerschap.

Meer informatie leest u op de website van Resolu