Paradigma - Argo-224

Welkom op dearbodienst.nl

Training Psychische Weerbaarheid

In deze training bieden wij leidinggevenden tools en advies om medewerkers met psychische klachten de juiste ondersteuning te kunnen bieden

Wilt u meer informatie?

PSION

Deze dienst wordt uitgevoerd in samenwerking met onze zusterorganisatie PSION. Binnen paraDIGMA groep is PSION expert op het gebied van psychische klanten en psychische interventies.

Meer informatie leest u op de website van PSION