Paradigma - Argo-50

Welkom op dearbodienst.nl

Zodat uw medewerkers veilig en gezondheid kunnen werken

De Preventiemedewerker is de interne deskundige en uw adviseur op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij heeft een verbindende rol tussen HR, het management, de medewerkers, de OR en de arbodienst.

Een Preventiemedewerker is niet zomaar iemand; hij of zij heeft een rol die om specifieke kennis en vaardigheden vraagt. Daarom heeft u een gedegen opleiding nodig die past binnen het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid van uw organisatie: de opleiding Register Preventiemedewerker. Deze opleiding wordt u aangeboden door onze zusterorganisatie NiDi Bedrijfsopleidingen.

De opleiding Register Preventiemedewerker RPM leidt u op tot een professionele preventiemedewerker. De opleiding leert u denken vanuit praktische invalshoeken en combineert dit met kennis op het gebied van preventie en arbeidsomstandigheden.

De oren en ogen van de organisatie 

Na deze opleiding bent u in staat om uzelf te positioneren als Preventiemedewerker. U bent de ogen en oren binnen de organisatie als het gaat om arbeidsomstandigheden, preventie en de implementatie van de Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Wat gaat u leren? 

Vandaag geleerd, morgen toepasbaar. Dat is het motto! De opleiding is gericht op de organisatie en de mensen die daarin werkzaam zijn. Hierin staan de volgende thema's centraal: 

 • Arbeidsomstandigheden en Arbowet;
 • De rol van de Preventiemedewerker;
 • Verkorte organisatie analyse en stakeholders;
 • Gedrag, normen en waarden;
 • Ongewenst gedrag, vertrouwenspersoon;
 • Samenwerking Arbodienst;
 • Risico analyse arbeid, gezondheid en vitaliteit;
 • De RIE en plan van aanpak;
 • Veiligheid en preventie;
 • Privacy;
 • Communicatie en voorlichting;
 • Ongevallen;
 • Noodplan.

Wilt u meer informatie?

NIDI Bedrijfsopleidingen

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie NiDi Bedrijfsopleidingen. NiDi Bedrijfsopleidingen is de hogeschool voor duurzame inzetbaarheid en heeft ook het keurmerk Stichting Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid (SKDI) ontwikkeld.

Meer informatie leest u op de website van NiDi Bedrijfsopleidingen