Arbodienst '21-19-min

Welkom op dearbodienst.nl

Huis van Werkvermogen

Veel verschillende factoren hebben invloed op het werkvermogen van een medewerker. Werkvermogen is geen constante factor. Dit vermogen fluctueert gedurende een ieders leven; het is de basisvoorwaarde voor iemands welzijn, bevlogenheid en energie.

Wanneer er een hoge mate van werkvermogen, en dus welzijn, bevlogenheid en energie is, is de kans kleiner dat een medewerker zich ziekmeldt dan wanneer iemand een goed werkvermogen ervaart. Het Huis van Werkvermogen biedt inzicht in alle elementen (verdiepingen) die bepalend zijn voor het vermogen om je werk goed en gezond te kunnen doen, nu en in de toekomst. Het Huis van Werkvermogen is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek. Dit kan worden veroorzaakt door een of meerdere van deze vier verdiepingen:

Gezondheid

Hoe goed iemand zich voelt, zowel fysiek als mentaal, ligt aan de basis van goed werkvermogen. Ook het sociaal functioneren valt onder gezondheid.

Competenties

Hoe goed de competenties van de medewerker passen bij het werk en bij de huidige situatie, heeft veel invloed op het mate van het werkvermogen dat iemand ervaart.

Normen en waarden

Als de normen en waarden van de medewerker aansluiten bij die van de organisatie, is de medewerker gemotiveerd om zijn of haar werk te doen. Diegene ervaart een hoger werkvermogen en meldt zich weinig ziek.

Werk

Het gaat hier niet alleen om de werkomstandigheden, maar ook de kwaliteit van het leiderschap in de organisatie en de sfeer op de werkvloer. Het management en leidinggevenden worden hier vaak in dezelfde adem genoemd, omdat zij het werkvermogen van de medewerker sterk kunnen beïnvloeden.

Tuin van het huis

Naast deze vier dimensies van het Huis van Werkvermogen, is er ook nog de Tuin van het huis. Hiermee wordt de sociale omgeving van een medewerker bedoeld. In deze omgeving bevinden zich alle factoren die invloed kunnen hebben op de balans in het werkvermogen van een medewerker.

Rol van de organisatie

Ondanks dat het werkvermogen van ieder mens verandert, heeft ieder mens wel het vermogen om te werken. Bijvoorbeeld door werk uit te voeren dat bij het werkvermogen of de belastbaarheid van een medewerker past. Door continue een gesprek te blijven voeren tussen werkgever en medewerker en de regie te nemen, kunnen deze veranderingen in belastbaarheid tijdig worden opgemerkt en kan er snel gehandeld worden. Zo kan verzuim worden voorkomen en blijft een medewerker duurzaam inzetbaar.

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Wilt u meer weten over onze arbodienstverlening en wat wij hierin voor uw organisatie kunnen betekenen? 

Lees dan meer over onze 'verzuimbegeleiding'