Argo Advies t2-38

Welkom op dearbodienst.nl

Preventief verzuimbeleid: kunt u verzuim voorkomen?

Uw medewerker meldt zich ziek. Had u dat kunnen voorkomen? Verzuim kent veel verschillende oorzaken, slechts één daarvan is een medische oorzaak. Een veel voorkomende aanname als het gaat om verzuim, is dat iemand in het verzuim lichamelijk of mentaal ziek is. Dat hoeft lang niet altijd de oorzaak te zijn. Verminderd werkgeluk, een onstabiele thuissituatie en een ongezonde organisatiecultuur kunnen bijvoorbeeld ook verzuim als gevolg hebben. Het goede nieuws is, dat u als leidinggevende invloed heeft op veel verschillende oorzaken van verzuim en dus ook het voorkomen hiervan.

Wat staat er in een preventief verzuimbeleid?

Een onderdeel daarvan is het preventief verzuimbeleid dat u voert. Een verzuimbeleid is bedoeld voor het voorkomen en terugdringen van verzuim binnen uw organisatie. In het verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim: wat zijn de stappen als iemand in het verzuim komt? Wie begeleidt het verzuim? Heeft u een basiscontract met een arbodienstverlener? Welke preventieve maatregelen neemt u? Denk hierbij ook aan het wettelijk verplichte PMO en de RI&E. Als werkgever bent u verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving van uw medewerker. De Arbodienst ondersteunt u en kan u hierin gedeeltelijk of volledig ontzorgen.

Gezonde organisatiecultuur en leiderschap

U wilt uw medewerkers graag duurzaam inzetbaar houden. Niet alleen door preventief verzuimbeleid op te stellen, maar ook door te werken aan een gezonde organisatiecultuur. Door te werken aan een gezonde organisatiecultuur en goed leiderschap heeft u invloed op verzuim en het voorkomen ervan. Bij De Arbodienst zien wij verzuim als een managementkans! Ga daarom ook actief aan de slag met passend leiderschap binnen uw organisatie. De Arbodienst biedt hiervoor ook (persoonlijk) leiderschapstrainingen aan. Als leidinggevende kunt u onder andere door met uw medewerkers in gesprek te blijven, duidelijke verwachtingen te scheppen en hen het gevoel te geven dat zij gezien worden, werken aan het voorkomen van verzuim.

Ondersteuning bij (preventief) verzuim

De Arbodienst ondersteunt u bij zowel het opstellen van het preventief verzuimbeleid als bij de uitvoer zodra verzuim om de hoek komt kijken. Ook is het mogelijk om via De Arbodienst het PMO of de RI&E te laten uitvoeren. Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact op via 088 031 32 00 of stuur een e-mail naar servicedesk@dearbodienst.nl. Wij helpen u graag bij de juiste verzuimaanpak!

Het Laatste Nieuws