Arbodienst '21-41-min

Welkom op dearbodienst.nl

Het volgen van wetgeving tijdens verzuim

Wet Verbetering Poortwachter is niet heilig

Onlangs was ik, Adviseur Arbeid & Gezondheid Rianne van Helden, in gesprek met een leidinggevende over Wet Verbetering Poortwachter. Deze leidinggevende zag door de bomen het bos niet meer met betrekking tot alle verplichtingen die deze wet toeschrijft. Het gaf vooral administratieve rompslomp en de leidinggevende ervoer dit als overbodig.

Preventieve oplossing voor verzuim

Als Adviseur Arbeid & Gezondheid zie ik het belang van de nuance. Mijns inziens is de Wet Verbetering Poortwachter een hulpmiddel om telkens vooruit te blijven kijken in de re-integratie. Echter ligt de focus hier met name op medische beoordelingen en formele documenten. Ik zie regelmatig in de ‘opstart’ bij nieuwe klanten, dat een nieuwe klant vol focust op het volgen van de Wet Verbetering Poortwachter en bang is om sancties te krijgen. Ondertussen blijft, ondanks het volgen van alle stappen, het verzuimcijfer maar oplopen. Langzaam komt dan het besef dat de Wet Verbetering Poortwachter geen preventieve oplossing is voor verzuim.

Ik zie juist vaak dat wanneer de Wet Verbetering Poortwachter op de dag wordt opgevolgd, dit zelfs de re-integratie in de weg kan zitten. Waarom zou je een medewerker inplannen voor een spreekuur wanneer volledig herstel al in zicht is? Waarom zou je elke zes weken een evaluatieformulier invullen wanneer het opbouwschema weken geleden al afgestemd is en netjes opgevolgd wordt? Maar vooral, waarom zou je een medisch professional de re-integratie laten leiden in plaats van het maken van afspraken, samen, tussen medewerker en leidinggevende te laten plaatsvinden? In deze situatie lijkt het er namelijk meer op dat de medisch professional de regie heeft in plaats van medewerker en leidinggevende.

Wet Verbetering Poortwachter nieuwe stijl

Uiteraard dient uw dossier op orde te zijn, maar de Wet Verbetering Poortwachter is niet zo in beton gegoten als veel mensen denken. Elk verplicht document, zoals een probleemanalyse of een Plan van Aanpak, heeft een rubriek waarin u kunt verantwoorden waarom dit document ‘te laat’ is op gesteld. Wanneer u het UWV meeneemt in uw plan, samen met de medewerker, en waarom het document op dat moment logisch opvolgde, is er vaak weinig aan de hand.

Mijn advies? Maak een logisch plan met uw medewerker voor het duurzaam herstellen in werk. Heeft u twijfels over de inzet en is hierbij een medisch vraagstuk? Zet dan gericht de medisch professional in. Heeft u een goed opbouwschema met elkaar afgestemd? Leg deze dan vast in een Plan van Aanpak. Laat de Wet Verbetering Poortwachter niet de re-integratie leiden, maar volg deze logisch op aan de hand van de stappen die jullie samen zetten. Op die manier kunt u, aan het einde van de rit, het UWV laten zien welke stappen jullie samen hebben gezet in de re-integratie.

Meer informatie Wet Verbetering Poortwachter

Wilt u meer weten over onze visie en kijk op de Wet Verbetering Poortwachter? Lees dan ook eens het artikel ‘Gaat u voor de WVP of voor de RBV?’. Volg ons op social media blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Het Laatste Nieuws