Arbodienst '21-13-min

Welkom op dearbodienst.nl

Het gebruik van de Wetverbetering Poortwachter binnen uw organisatie

Gaat u voor de WVP of voor de RBV?

De Wet Verbetering Poortwachter is een Nederlandse wet die werkgevers en medewerkers verplicht om samen te werken ter voorkoming van langdurige arbeidsongeschiktheid. Werkgevers dienen zich aan regels te houden om ervoor te zorgen dat zij zich optimaal inspannen om de medewerker te laten re-integreren. De werkgever en medewerker stellen een Plan van Aanpak op en dienen vervolgens samen te werken aan de uitvoering van dit plan.

De Wet Verbetering Poortwachter komt pas aan bod wanneer een medewerker is uitgevallen. Terwijl er juist een toenemende roep is om te de-medicaliseren en preventief beleid te voeren. Duurzame inzetbaarheid is bij veel organisaties aan de orde van de dag. Daar kan de Richtlijn Boeren Verstand bij helpen.

Richtlijn BV

Het gebruik van Boeren Verstand bestaat uit de volgende stappen:

Terugdringen van overmedicalisering

Overmedicalisering komt vaak voor wanneer we een medisch probleem hangen aan een situatie, ondanks dat de oorzaak van het probleem niet-medisch is. Dit kan leiden tot het verlies van het eigen vermogen om zelf te zorgen voor of te oordelen over de eigen gezondheid. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat een medewerker zo veel stress heeft voorafgaand aan een presentatie, dat hij hier buikpijn door ervaart en zich ziek meldt.

Afwijking Wet Verbetering Poortwachter

Met goede redenen en onderbouwing kunt u met Boeren Verstand afwijken van de strikte regels van de Wet Verbetering Poortwachter. Soms draagt een andere timing beter bij aan de re-integratie van een medewerker dan wanneer gewacht wordt tot het moment conform wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is; een medische behandeling in week 6 van het verzuim en verwacht is twee weken herstellen alvorens weer op te bouwen in belastbaarheid. Is een probleemanalyse opstellen in week 9 dan niet zinvoller dan op de voorgeschreven week 6?

Belang van een goed gesprek

Zoals eerder vermeld, is de oorzaak van verzuim niet altijd medisch. De klachten kunnen zich wel zo uiten, maar de oorzaak kan een levensgebeurtenis zijn, sfeer op de werkvloer, onderlinge werkrelaties, werk-privébalans of iets in de privéomgeving. Daarom is het altijd goed om het gesprek aan te gaan, zowel voor de werkgever als voor de medewerker. Ongeacht of er al sprake is van verzuim. Weet wat er speelt zodat u praktische, passende handvatten en oplossingen kunt bieden.

Zet in op een positieve organisatiecultuur

Werkgevers zijn zich er vaak niet van bewust hoe groot de invloed van de eigen organisatiecultuur is op het plezier en de gezondheid van medewerkers, en daarmee op het totale verzuim. Wanneer in een organisatie een positieve organisatiecultuur heerst waarin medewerkers persoonlijk leiderschap ervaren, zijn zij veelal vitaler, productiever, ervaren meer werkgeluk en verzuimen minder.

Tot de beste uitkomst komen

Het één hoeft het ander niet uit te sluiten, want alle initiatieven hebben als doel om verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te verminderen. De Wet Verbetering Poortwachter is een juridische procedure voor werkgever en medewerkers, terwijl de Richtlijn Boeren Verstand een vrijwillige poging is die werkgevers kunnen inzetten om verzuim te voorkomen en met de beste uitkomst voor beide partijen het traject te laten verlopen. Zorg dat in de reguliere gesprekscyclussen alle onderwerpen met enige regelmaat aan bod komen want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel; een bijdrage leveren aan duurzaam inzetbaar Nederland!

Wilt u meer weten over de aanpak van De Arbodienst? Ga dan naar onze website voor meer informatie. Hier kunt u ook meer lezen over onze verzuimbegeleiding en vrijblijvend een offerte opvragen.

Het Laatste Nieuws