Arbodienst '21-19-min

Welkom op dearbodienst.nl

Gesprekstechnieken

Voer het eerlijke gesprek

In de terugkoppelingen van arboprofessionals aan u als werkgever of leidinggevende vindt u vaak als laatste het advies om samen in gesprek te gaan, verwachtingen over de re-integratie met elkaar te bespreken en samen tot een concreet einddoel te komen. Toch merk ik, Simone Kolkman, als Adviseur Arbeid en Gezondheid dat dit advies niet tot nauwelijks wordt opgevolgd tijdens de re-integratie van een medewerker. Het is een gesprek waarin u als leidinggevende met de medewerker uw eigen visie en verwachtingen bespreekt met betrekking tot verzuim. Dit kan soms best lastig zijn en kwetsbaar aanvoelen. Het is echter van groot belang dat iedereen eerlijk is in dit gesprek en dat niet alleen sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven.

Veranderen van het doel

Een voorbeeld hiervan is een gepland gesprek tussen leidinggevende en medewerker, waarbij de leidinggevende vroeg of ik kon aansluiten. Het gesprek begon zoals het hoort met oprechte interesse en de vragen hoe het gaat en of de behandelingen al helpen. Daarna was de leidinggevende erg hard aan het werk om uit te zoeken hoe hij medewerker kon helpen weer terug te komen naar werk: welke aanpassingen aan de werkomgeving zijn er nodig, moeten de werktijden aangepast worden, en welke aanvullende interventies zijn in te zetten voor werkgever. De medewerker bleef tijdens dit gedeelte van het gesprek erg op de oppervlakte, wist zelf ook niet goed wat er nodig was en vond het nog heel moeilijk om over werk na te denken. Ik stelde de vraag of de medewerker eigenlijk überhaupt nog wel terug wou komen naar eigen werk. Het bleef een goede tien seconden stil, waarna de medewerker aangaf eigenlijk niet meer terug te willen keren naar eigen werk. Het doel van dit gesprek veranderde en medewerker en leidinggevende hebben in goed overleg besloten het contract te ontbinden.

Wat ik hiermee probeer duidelijk te maken, is dat een medewerker mogelijk een heel ander einddoel voor ogen heeft dan de leidinggevende, of vice versa. Maar als dit niet wordt uitgesproken, kan het zijn dat beide partijen veel tijd en energie verspillen aan een doel dat nooit gehaald wordt, of wat niet duurzaam zal zijn.

Gesprekstechnieken

Maar hoe voert u dan zo’n eerlijk gesprek? Daar komen best wat gesprekstechnieken bij kijken, u kunt namelijk niet zomaar als leidinggevende op tafel gooien dat u geen vertrouwen hebt in het herstel van een medewerker. Dan voelt de medewerker zich niet gesteund, en zakt mogelijk verder in het verzuim. Maar een open gesprek voeren waarin u de twijfels over duurzame inzetbaarheid al dan niet in eigen functie bespreekbaar maakt, zorgt voor eerlijke antwoorden en een goede reflectie op de verzuimsituatie. Om deze gesprekken goed te laten verlopen, is een goede relatie met uw medewerker van ongekend belang, het opbouwen van zo’n relatie met de medewerker moet dan ook niet pas gebeuren wanneer iemand ziek wordt, maar is juist van belang wanneer er nog geen vuiltje aan de lucht is.

Meer informatie

Wilt u hulp bij het voeren van het eerlijke gesprek? Neem dan contact op met uw Adviseur Arbeid en Gezondheid, zij kunnen adviseren en ondersteunen bij het voeren van deze gesprekken. De Arbodienst geeft ook diverse trainingen en workshops die u helpen bij het gesprek aan te gaan met medewerkers.

Het Laatste Nieuws