Argo Advies t2-32

Welkom op dearbodienst.nl

Wat is het verschil tussen PMO en een medische keuring?

Ga je voor een preventief medisch onderzoek of voor een medische keuring?

Medewerkers die fysiek en mentaal fit zijn, zijn productiever, hebben meer werkplezier en verzuimen minder. Dat is iets waar De Arbodienst voor pleit. Een vitale organisatie begint met vitale medewerkers, en daar kunt u als werkgever aan bijdragen. Zo is er het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en de medische keuring. Maar welke past u toe? En wat is het verschil tussen de twee?

Preventief medisch onderzoek

In de Arbowet staat dat werkgevers verplicht zijn om hun medewerkers periodiek een preventief gezondheidsonderzoek aan te bieden. Een onderdeel hiervan kennen veel werkgevers al: het welbekende PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek). Binnen het PAGO wordt er alleen gekeken naar gezondheidsfactoren die op het werk gericht zijn. Het PMO gaat veel verder: daarin wordt gekeken naar de algemene gezondheid, dus ook naar leeftijd, leefstijl en mentale gesteldheid. Daarnaast biedt De Arbodienst nog een extra stap aan: anonieme groepsrapportages. Deze rapportage geeft meer zicht op mogelijke gezondheidsproblemen binnen uw organisatie en onze experts zorgen voor het juiste advies en denken mee over de inzetbaarheid van uw medewerkers. Naast dat het PMO verplicht is levert dit ook grote voordelen op voor de werkgever, het bevordert namelijk de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Medische keuring

Maar is het PMO hetzelfde als een medische keuring? Het antwoord daarop is: nee. Een medische keuring is alleen noodzakelijk om bepaalde werkzaamheden in bepaalde sectoren uit te mogen voeren. De keuring is verplicht voor bepaalde beroepen, terwijl een PMO voor iedere beroepsgroep verplicht is.

Een medische keuring is geen vragenlijst met, indien nodig, fysieke onderzoeken. Het is een medisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door een keuringsarts en -assistente. De arts bepaalt dan of de medewerker gezond genoeg is voor het beroep. Dit maakt ook dat een PMO een medische keuring niet kan vervangen, een gecertificeerde keuringsarts moet de keuring uitvoeren. U als werkgever kan een medewerker verplichten om mee te doen aan een medische keuring. Bij het PMO heeft de medewerker de keuze om mee te doen. Een keuring kijkt ook alleen naar de beroepsrisico’s, terwijl het PMO een veel bredere aanpak heeft.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over hoe het PMO werkt of wilt u een Preventief Medisch Onderzoek laten uitvoeren? Bekijk dan onze website of neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Het Laatste Nieuws