De Arbodienst - pensioen en verzuim

Welkom op dearbodienst.nl

Een medewerker zit tegen de pensioenleeftijd aan en valt uit, wat nu?

Moet ik nu al met pensioen?

De vergrijzing in Nederland neemt sterk toe. Op 1 januari 2020 telt Nederland 19,5% mensen van 65 jaar en ouder (Bron: CBS). Bij De Arbodienst zien wij regelmatig dat medewerkers die tegen hun pensioenleeftijd aanzitten, uitvallen in verzuim. Vanuit deze situatie ontstaan er vaak vragen voor onze professionals. In deze blog vertel ik, Siham Aen Messaoudi – Adviseur Arbeid en Gezondheid en Teamleider bij De Arbodienst,  meer over de mogelijkheden die er zijn voor de medewerker en werkgever, om toe te werken naar een mooie afsluiting van het werkende leven.

Het goede gesprek aangaan

Net als bij een goede verzuimbegeleiding is het ontzettend belangrijk om samen te onderzoeken welke mogelijkheden het beste passen bij de medewerker en werkgever. Dit klinkt als een cliché, maar het zal u verbazen hoe vaak werkgevers vaak ijverig grijpen naar een ‘oplossing’. Het is dan ook belangrijk om altijd te onthouden dat de medewerker centraal staat.

De kunst van het ‘goede’ gesprek is dan ook het begin van dit proces. Over het algemeen kan het vanuit de werkgever vaak als een plicht voelen om de medewerker zo goed mogelijk te begeleiden naar het pensioen, maar de werkgever kan dit beter zien als goed werkgeverschap. De medewerker had zich misschien werkend tot het pensioen voorgesteld, echter door de jaren heen lukte het werken in eigen functie steeds minder. Wellicht waren er al kleine signalen aan voorafgegaan middels kortdurend verzuim of het opnemen van meerdere vrije dagen.

Als werkgever is het belangrijk om stil te staan bij het feit dat de medewerker waarschijnlijk zelf al veelvuldig nagedacht heeft over zijn eigen persoonlijke keuzes en mogelijkheden. Het kan voor een medewerker moeilijk zijn om het hier over te hebben. Het ‘goede gesprek’ moet hier dan ook een opening voor bieden om gezamenlijk te kijken naar de persoonlijke mogelijkheden; maatwerk.

Aangepast of eigen werk

Het kan bijvoorbeeld met hele kleine aanpassingen in het werk al mogelijk zijn om de wensen van de medewerker te vervullen, om toch vol te kunnen houden tot aan het pensioen. Wellicht kan de medewerker ook hele andere taken vervullen in de organisatie die beter passen bij de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het overdragen van kennis, praktijkopleider of de kwaliteit verbeteren van de dienstverlening. Uiteraard kan een combinatie ook, van deels het eigen werk en deels het andere werk, denk hierbij ook aan het arbeidsritme. Voor de ene medewerker werkt het beter om halve dagen eigen werk te doen en halve dagen het andere werk. Voor de andere medewerker past een anders arbeidsritme beter. Blijf dit gezamenlijk evalueren en pas indien nodig aan, in goed overleg.

Vervroegd Pensioen

Het is ook mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Het gesprek wordt dan aangegaan met een pensioenverstrekker over de persoonlijke financiële situatie van de medewerker en de officiële pensioen gerechtige datum. Het verschil zal over het algemeen niet al te groot zijn. Voor de een overbrugbaar en voor de ander onmisbaar.

Deeltijdpensioen

In het gesprek kan ook de optie van deeltijdpensioen naar voren komen. De medewerker ontvangt voor een deel pensioen en blijft voor een deel werken. Hiermee wordt de werklast verkleind en wordt het inkomen aangevuld vanuit het pensioen. Over het algemeen kan dit al vanaf 60 jaar. Het is daarbij zelfs mogelijk om in stappen af te bouwen. De medewerker kan er bijvoorbeeld eerst voor kiezen om 4 dagen per week te gaan werken en dit vervolgens te verminderen naar 3 dagen.

Handvatten voor dit gesprek;

  • Wat is het uitgangspunt van de medewerker, vol-deels aan het werk tot aan het pensioen of eerdere uitstromen, per wanneer?
  • Welke opties of aanpassingen heeft de medewerker al doorlopen?
  • Welke opties zijn er nog niet besproken? (denk aan arbeidsritme, aangepast werk binnen de organisatie, vrije dagen, cao regelingen, deeltijdpensioen, vervroegd pensioen)
  • Is er sprake van een verzuimmelding? Zo ja wat is het voordeel hiervan? Bij het bereiken van de WIA poort is medewerker misschien al met pensioen. Zou er met de aanpassingen in het eigen werk een ziekmelding een voordeel hebben?

Maatwerkbeleid

Uiteraard zijn er nog veel meer opties die onderdeel van het gesprek kunnen zijn. Dit is vaak maatwerk en afhankelijk van de organisatie. Wilt u hier eens over sparren, neem dan contact op met uw Adviseur Arbeid en Gezondheid. Nog geen klant van De Arbodienst? Neem dan contact met ons op en vraag een offerte aan.

Het Laatste Nieuws