Paradigma - Argo-141

Welkom op dearbodienst.nl

Langdurig arbeidsverzuim; en nu? 

Verzuim bestaat in vele soorten en maten en kent verschillende oorzaken; van fysiek tot mentaal, van werkgerelateerd tot privégerelateerd etc. Als werkgever wilt u natuurlijk verzuim aan de voorzijde voorkomen, maar wat als uw medewerker onverhoopt toch langdurig in het verzuim terecht komt?

Dan wilt u uw medewerker zo goed mogelijk bijstaan en ondersteunen in de verzuimperiode en tijdens het re-integratieproces, zodat de medewerker weer veilig kan terugkeren in arbeid. U kunt meer doen en betekenen dan u verwacht!

1. Signaleren is beter dan verzuimen

Heeft u al eens meegemaakt dat een medewerker langdurig uitviel wegens ziekte, waarop de reactie van een collega was: “ja, dit zag ik wel aankomen”? Een typisch voorbeeld van een organisatie waar nog volop kansen liggen op het gebied van preventie. Preventie is immers de meest effectieve manier om verzuimreductie en medewerkerstevredenheid te creëren.

Vaak kunt u (langdurig) arbeidsverzuim zien aankomen. Zo kunt u het herkennen in het verzuimpatroon of aan veranderingen in het gedrag van uw medewerker: hij of zij is minder vrolijk en energiek, de prestaties blijven achter en hij of zij meldt zich net wat vaker kortdurend ziek. Sommige medewerkers laten zelfs al langere periode klachten doorschemeren aan hun collega’s en leidinggevenden. Inspelen op deze signalen is essentieel: een medewerker die signalen vertoont die vervolgens niet worden opgepakt, loopt met zijn of haar ziel onder de arm en zal zich niet gehoord en gezien voelen. De relatie repareren kost dan enorm veel tijd en moeite. Dus wees betrokken bij uw medewerker en ga met hem of haar in gesprek. Benoem wat u ziet in zijn/haar gedrag en benoem de patronen. En als de medewerker de klachten bespreekbaar maakt: vraag dan wat hij of zij van u nodig heeft om het probleem op te lossen.  

Het kunnen herkennen en signaleren van toekomstig verzuim vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Investeer als werkgever daarom in de leiderschapskills van uw leidinggevenden. Argo Advies biedt verschillende workshops aan op het gebied van leiderschap en preventie van verzuim.

2. Toon oprechte aandacht, belangstelling en interesse in uw medewerker

Wij geloven dat oprechte interesse in mensen het allerbelangrijkste uitgangspunt is voor goed werkgeverschap en inspirerend leiderschap. En laat dit nu de basis zijn van een sterk verzuimmanagement! Toon daarom oprechte aandacht en interesse in uw medewerker; luister naar hem of haar en ga respectvol met zijn of haar situatie om. Stuur bij langdurig verzuim af en toe een kaart of een attentie. Of ga eens langs bij uw medewerker als een fysieke afspraak op het werk niet mogelijk is. Deze investering in uw medewerker levert u en uw medewerker enorm veel op: een medewerker voelt dat hij of zij nog meetelt en niet vergeten wordt. De duur van het verzuim kan door deze persoonlijke begeleiding in veel gevallen aanzienlijk worden verkort.

3. Houd contact en evalueer de situatie

Het is een voldongen feit dat een medewerker zijn of haar leven heel anders heeft ingericht na een verzuimperiode van gemiddeld drie maanden of langer. Het werk raakt vaak volledig op de achtergrond. De medewerker past inmiddels op de (klein)kinderen, gaat overdag naar de sportschool of heeft een andere invulling voor zijn dag/week gevonden. De afstand tot de organisatie wordt groter en groter. Dit sluipt er onbewust in. Het gevolg: de drempel om weer terug te keren in arbeid wordt hoger en het arbeidsritme terugvinden wordt moeilijker.

Regelmatig contact opzoeken met een langdurig verzuimende medewerker zorgt ervoor dat hij of zij zich verbonden blijft voelen met het werk en de organisatie. Maak goede en duidelijk afspraken en spreek elkaar bij langdurig verzuim 1 x per 1 a 2 weken; bij voorkeur persoonlijk.

Is een medewerker in staat om langzaam weer wat werkzaamheden op te pakken? Maak dan samen een aangepast werkschema en een plan van aanpak, zodat de medewerker verbonden blijft met de werkvloer. Evalueer wekelijks met elkaar hoe het gaat. Mocht het beter gaan, dan kunnen u en uw medewerker het schema verder opbouwen. En mocht het werkschema toch teveel vragen van de medewerker, dan kan dit altijd bijgesteld worden.

4. Geef de medewerker de regie

Ondanks dat u als werkgever een grote rol speelt in het re-integratieproces van uw medewerker, komt de oplossing niet van u, niet van de Adviseur Arbeid en Gezondheid van De Arbodienst en ook niet van de bedrijfsarts. De oplossing komt van de medewerker zelf. Als het gaat over de eigen gezondheid, is de medewerker zelf de grootste expert. De sleutel tot een succesvolle terugkeer in arbeid ligt dus bij de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. U kunt hem of haar hierin ondersteunen en begeleiden.

5. Blijf rapporteren!  

Indien uw medewerker 2 jaar ziek is moet er een WIA-aanvraag gedaan worden bij het UWV. Hierin moet duidelijk worden of u en uw medewerker er samen alles aan hebben gedaan om de medewerker terug te laten keren in arbeid. Dit is een verantwoordelijkheid van beide partijen. Documenteer en rapporteer daarom gedurende de verzuimperiode actief de genomen stappen. Zo komt u niet voor onverwachte verassingen te staan, zoals loonsancties.

En tot slot: langdurig verzuim hoeft geen onaangenaam traject te zijn

Veel werkgevers en medewerkers ervaren verzuim en re-integratie als onaangename trajecten. Jammer, want dit hoeft absoluut niet zo te zijn. Sterker nog: een dergelijk traject kan zelfs waardevol en prettig zijn: zo kan het de samenwerking bevorderen en bijdragen aan een sterkere relatie.

Kortom, langdurig verzuim is al erg genoeg, voor zowel de medewerker als de werkgever. Maar de invloed die we met elkaar kunnen uitoefenen, hebben we zelf in de hand. Werk daarom samen en focus op de relatie! Grijp de benutbare mogelijkheden en blijf in contact tijdens langdurig arbeidsverzuim! Is dat niet waar goed leiderschap en werkgeverschap om draait?

Het Laatste Nieuws