Paradigma - Argo-234

Welkom op dearbodienst.nl

‘Ziek is ziek’ – Betekent verzuim dat je volledig arbeidsongeschikt bent?

Onlangs is er een nieuwe klant gestart, waar ik, Rianne van Helden, als Adviseur Arbeid & Gezondheid aan gekoppeld ben. Eén van de grootste problemen waar deze klant tegenaan loopt, is het frequente verzuim. Deze is erg hoog en eigenlijk kan de werkgever de vinger er niet op leggen. Want: ‘De meeste medewerkers zijn écht ziek, wanneer ze zich ziekmelden’.

‘Frequent verzuim is een moetje’

Er is sprake van frequent verzuim wanneer een medewerker afgelopen jaar drie maal of meer verzuim heeft gemeld. Het is wenselijk om als organisatie een gemiddelde ziekmeldingsfrequentie van één of lager te hebben. Dit zou dan betekenen dat alle medewerkers van de organisatie, gemiddeld éénmaal per jaar verzuim melden.

In veel gevallen krijgen leidinggevenden via hun verzuimregistratiesysteem een melding wanneer er sprake is van frequent verzuim. In mijn ervaring wordt dit vaak gezien als een ‘moetje’ voor beiden partijen. Medewerkers hebben al snel het gevoel dat zij dus geen verzuim mogen melden en leidinggevenden voelen vaak dat ze eigenlijk geen invloed hebben op de meldingsfrequentie van die specifieke medewerker, zeker wanneer alle oorzaken verklaarbaar zijn.

Volledig arbeidsongeschikt

Echter is frequent verzuim altijd een oranje vlag. Niet zo zwart-wit omdat het boven het landelijk gemiddelde zit, maar omdat de medewerker meermaals per jaar niet in staat is om het werk uit te voeren. Zelfs zodanig, dat de medewerker verzuim meldt. Verzuim melden betekent namelijk niet dat je aan je werkgever doorgeeft dat je ziek bent, maar dat je volledig arbeidsongeschikt bent in alle vormen, oftewel dat je op geen enkele mogelijke manier in staat bent om nog iets te kunnen doen. Hier moet toch iets op te vinden zijn?

Onlangs schreef PSION psycholoog Ymke Dorrepaal een artikel waarin zij zich afvroeg sinds wanneer werken ongezond is. Ik zie als Adviseur Arbeid & Gezondheid in de praktijk ook vaak de gedachtegang dat werken eigenlijk alleen mogelijk is in goede omstandigheden. Wanneer zich iets voordoet is werk vaak het eerste dat afgestreept wordt, terwijl werken juist bijdraagt aan het herstel.

Reden van verzuim

Om deze reden is het ook altijd belangrijk om zowel bij aanvang van een ziekmelding, alsmede bij frequent verzuimgesprekken stil te staan bij het keuzeproces dat deze medewerker maakt bij het melden van verzuim. Welke beren ziet medewerker op de weg om de werkzaamheden te hervatten? En welke oplossingen kunnen aangedragen worden hiervoor? Heel concreet: wat zou er gebeuren als je in die situatie wél aan het werk zou zijn?

Vervolgens is het belangrijk dat zowel medewerker als leidinggevende verantwoordelijkheid nemen. Je hebt een commitment aan elkaar en daar past een goed gesprek over inzetbaarheid ook bij. Deze gesprekken kunnen soms wel knap lastig zijn. Gelukkig kan Adviseur Arbeid & Gezondheid hierbij ondersteunen.

Aan de slag met inzetbaarheid

Wilt u meer weten over onze visie op verzuim en inzetbaarheid van uw medewerkers? Kijk dan ook eens op onze website, hier geven we al kleine tips voor het aangaan van het gesprek, zoals in het artikel ‘Koffie drinken, zo doe je dat!’.

Het Laatste Nieuws